Üniversitemiz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) 1975 yılında Samsun’da kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversite ismini Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıktığı tarihten almıştır. OMÜ 52.010 öğrencisi ve 2.572 akademik personeli ile öğretim üyesi sayısı ve niteliği, alt yapı imkânları ve birikimi bakımından Türkiye’nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Barınma, ulaşım, spor, çeşitli kültürel ve sosyal imkânları ileri düzeydedir. Ender bulunur bir doğal çevreye ve deniz-orman birlikteliğine sahip olan Üniversitemiz, hem çalışanlarımıza hem de öğrencilerimize mutlu, keyifli ve üretken bir yaşam sunmaktadır.

Üniversitemiz; Diş Hekimliği, Eğitim, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, İletişim, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Tıp, Turizm, Veteriner, Spor Bilimleri, Ziraat, Bafra İşletme ve Çarşamba İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olmak üzere toplam 18 fakülte, 1 konservatuvar, 1 yüksekokul (Yabancı Diller Yüksekokulu), 2 yıllık eğitim-öğretim veren 12 Meslek Yüksekokulu (Adalet, Alaçam, Bafra, Çarşamba Ticaret Borsası, Havza, Sağlık Hizmetleri, Samsun, Terme, Vezirköprü ve Yeşilyurt Demir-Çelik Meslek Yüksekokulu, Ballıca, Bafra Turizm) ve 2 enstitü (Lisansüstü Eğitim, Kenevir Araştırmaları) ile eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Hızla küreselleşen dünyada gelişmek ve uluslararası platformda söz sahibi olmak için ulusal sınırlarının dışına çıkabilmenin ve eğitimde küresel rekabete uygun bilgi, teknoloji, iletişim ve insan gücünü sağlayabilmenin öneminin farkında olan Üniversitemiz; uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemekte; öğrencilerine uluslararası bir kariyer kazandırmak amacıyla eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmeye büyük önem vermektedir. Ayrıca öğrencileri ile personelinin uluslararası kültürleri ve eğitim ortamlarını tanımalarını, uluslararası deneyim kazanmalarını ve uluslararası etkileşimin ve iletişimin üst düzeyde olduğu bir kampüs alanı oluşturmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz için eğitimde kalite güvencesinin ve sürdürülebilir gelişme anlayışının yerleştirilmesinde Bologna Sürecinin kazandırdığı ivmenin önemi büyüktür. Bologna Süreci, Avrupa Ülkeleri arasında kendi içinde uyumlu, birbirlerini karşılıklı olarak anlayan, tamamlayan ve rekabet gücü yüksek bir “Avrupa Yüksek Öğretim Alanı” oluşturulmasını hedeflemektedir. Sürekli geliştirilen ve dinamik bir özellik taşıyan bu süreç, yeni bir sistemin uyarlaması değil, var olan sistemlerin ortak bir paydada buluşturulmasından ibaret olan bir ‘eğitimde yenilenme’ hareketidir.

Bologna Süreci kapsamında Üniversitemiz, eğitim ve araştırmanın kalitesini yükseltmek ve uluslararası tanınırlığını sağlamak amacıyla programlarını, müfredatlarını ve derslerini geliştirmek için gereken çalışmaları sürdürmekte, bir yandan da öğrenci hareketliliğine büyük önem vermektedir. Üniversitemiz, Erasmus,Farabi ve Mevlana gibi uluslararası değişim programları ile her sene artan sayıda öğrencisini yurt dışındaki üniversitelere eğitim almak üzere gönderirken, bu kurumlardan gelen öğrencilere de ev sahipliği yapmaktadır.

Hareketlilik Programları dışında akademik işbirliği protokolleri ile de her sene dünyanın pek çok üniversitesiyle uluslararası işbirliği yapma imkânları sağlanmaktadır. Üniversitemizin bugün 274 Erasmus+ Program ülkeleri anlaşması, 115 Erasmus+ Partner (Ortak) ülkeleri anlaşması, 73 Mevlana anlaşması, 88 Farabi anlaşması, 89 Uluslararası İşbirliği Protokolü bulunmaktadır.

Üniversitemize gelen uluslararası öğrencilerin her sene artan sayısı, Ondokuz Mayıs Üniversitesinin temel hedeflerinden biri olan uluslararası niteliklere sahip kampüs ortamı oluşturma düşüncesinin önemli bir göstergedir. Üniversitemiz 111 ülkeden Türkiye’nin en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversitelerinden biri konumundadır.

Uluslararası öğrencilerin Ondokuz Mayıs Üniversitesine başvurularını kolaylaştırmak ve bir standart getirebilmek amacıyla Üniversitemiz Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek 2011-2012 akademik yılından itibaren OMÜ-YÖS'ü (Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı) gerçekleştirmeye başlamıştır. Türkiye'de 72 devlet 47 vakıf olmak üzere 119 üniversite tarafından uluslararası öğrenci kabulünde OMÜ-YÖS sonuçları geçerli sayılmaktadır.

Neden OMÜ?

  • Sorgulayan ve çözümleyen öğrenciler yetiştiriyor.
  • Gelişen teknolojileri kullanıyor.
  • Öncü ve yenilikçi kalite anlayışıyla; bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunuyor.
  • Öğrenci sayısı başına düşen öğretim üyesi Türkiye ortalamasının üzerindedir.
  • Kültürel ve sosyal yaşama önem veriyor.
  • Sürekli kendini yeniliyor ve öğrencisini dinliyor.
  • Uluslararası üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.