Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AMY104 İdare Hukuku 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Anayasal bir ilke olan kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yürütme erkinin teknik bir uzantısı olan “İdare” ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Osman Serkan GÜLFİDAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, Bursa, Ekin, 13. Baskı, 2019

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin İdari Yapısı, İdare Kavramı, İdare Hukuku ve İdare Hukuku’nun Özellikleri, İdare Hukuku’nu Etkileyen Anayasal İlkeler, İdare Hukuku’nun Kaynakları, İdarenin İşlem, Eylem ve Sözleşmeleri, Kamu Görevlileri, Kamu Malları, Kamu Hizmeti ve Kamu Hizmetinin Görülüş Yöntemleri, İdari Kolluk, İdarenin Sorumluluğu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 32 3 96

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Idare hukuku Yönetim ve tanımı
2 Idare hukukunun tarihsel gelişimi
3 Idare hukukunun anayasal ve yasal ilkeleri
4 Türk İdari Teşkilatı
5 Merkezi Yönetim
6 Merkezi Yönetim
7 yerel yönetimler
8 Yerinden Hizmet
9 Yerinden Hizmet
10 kamu görevlileri
11 kamu görevlileri
12 kamu görevlileri
13 devlet memurlarının yargılanması
14 kamu malları
15 pratik çalışma
16 final sınav

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1406951 İdare hukukunun temel kavramlarını tanımlayabilecekler
2 1431688 İdare hukuku ile temel sorunları çözebilme yeteneği kazanacaklardır.
3 1432023 İdari işlem kavramı ve türleri öğrenilecek.
4 1415117 İdare hukukunun temel kavramlarını hukuki meselelere uygulayabilecekler
5 1401093 Yerel yönetimler öğrenilecek.
6 1424398 Yerinden yönetim kuruluşları öğrenilecek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73687 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 73688 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 73689 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 73690 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 73691 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 73692 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 73697 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 73698 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
9 73693 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
10 73694 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
11 73696 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
12 73695 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1
2 4
3 2 5
4 3 5 3
5
6 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek