Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AMY205 Medeni Usul Hukuku 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Medeni usul hukuku ilkeleri çerçevesinde öğrencilere adli yargı yolu süreci ve dava açılması ile ilgili usul işlemleri hakkında teorik ve pratik bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Gülden ÇINARLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Murat Atalı - Doç. Dr. İbrahim Ermenek, Medeni Usul Hukuku, 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık, Mart 2019.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 32 5 160

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medeni Usul Hukuku Hakkında Genel Bilgiler 1. hafta.docx
2 Medeni Usul Hukukunun Temel İlkeleri 2. Hafta.docx
3 Medeni Yargı Hukuk Mahkemeleri 3. Hafta.docx
4 İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki İlişki 4. Hafta.docx
5 Hakimlerin Davadan Çekinmesi, Reddi ve Sorumluluğu 5. Hafta.docx
6 Dava Türleri 6. Hafta.docx
7 Davada Ehliyet, Dava Arkadaşlığı ve Davada İlgililerin Rolleri 7. Hafta.docx
8 Dava Açılması ve Süreler 8. Hafta.docx
9 Yargılama Harç ve Giderleri 9. Hafta.docx
10 Dilekçeler Aşaması 10. Hafta.docx
11 İddia veya Savunmayı Değiştirme veya Genişletme Yasağı 11. Hafta.docx
12 Ön İnceleme ve Tahkikat 12. Hafta.docx
13 Deliller 13. Hafta.docx
14 Yargılamanın Sona Ermesi ve Kanun Yolları 14. Hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419338 Yargı teşkilatını öğrenir.
2 1425162 Yargılama ilkelerini öğrenir.
3 1439420 dava çeşitlerini öğrenir.
4 1411280 Davanın ispatlanması için gereken delillerin turlerini öğrenir.
5 1417347 yargılama sonucunda verilen hükme karşı gidilecek üst mahkemeleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73687 Mesleki alanlardaki teorik bilgiler ile etik ve sorumluluk bilincine sahiptir.
2 73688 Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğini haiz olur.
3 73689 Hukuk dili ve adli yazışma tekniği konusunda yetkin bir bilgiye sahip olur.
4 73690 Hukuk alanının yanında bilgisayar kullanımı ile ilgili temel ve güncel teknik bilgiye sahiptir.
5 73691 Adli konular ile ilgili verileri bilimsel değerlere uygun olarak sistemli bir şekilde toplar, sonuçlandırır.
6 73692 Etkin bir biçimde klavye kullanabilme becerisine sahiptir.
7 73697 Adli ve idari birimler ile kamusal veya özel hukuk ofislerinde inisiyatif ve sorumluluk alır; bağımsız olarak iş akışını düzenleyebilir.
8 73698 Adli konular ile ilgili karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme yeteneğini kazanmıştır.
9 73693 Hukuk bilimine ilişkin verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahiptir.
10 73694 Adli ve hukuki konularla ilişkin olarak, ilgili kişi ve kurumlarla yazılı, sözlü ve interaktif iletişim kurabilme yeteneğine sahiptir.
11 73696 İflas ve icra takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.
12 73695 Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahiptir.