Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS103 Genel İşletme 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere işletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı ile bakmalarını sağlamaktır. Bu derste işletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekil büyüklükleri ve fonksiyonları (yönetim ve organizasyon, finasman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, ar-ge) konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ünzile Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ŞİMŞEK, M.Ş. (2002),İşletme Bilimlerine Giriş, 9. Baskı , Konya. YAZICI, K. (2002), İşletme Bilimine Giriş, 2. Baskı, Akademi Kitabevi, Trabzon. AKTEPE, E.(2009), Genel İşletme, 3. Baskı, Nobel Yayınları, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşletme bilimi ile ilgili temel kavramlar İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları İşletmelerin Sınıflandırılması İşletmeni Kurulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Bilimi İle İlgili Temel Kavramalar
2 İşletme Biliminin Diğer Dallarla İlişkisi, Amaçları ve Sorumlulukları
3 İşletmelerin Sınıflandırılması
4 İşletmenin Kurulması
5 İşletme Fonksiyonları (Yönetim Fonksiyonu)
6 Tedarik Fonksiyonu
7 Ara Sınav
8 Üretim Fonksiyonu
9 Pazarlama Fonksiyonu
10 Finans Fonksiyonu
11 Personel Fonksiyonu
12 Muhasebe Fonksiyonu
13 Halkla İlişkiler Fonksiyonu
14 Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130162 Öğrenciler işletmenin temel kavramalarını öğrenecekler.
2 1131184 Öğrenciler işletme biliminin diğer dallarla karşılaştırabilecek ve amaçlarını öğrenecekler.
3 1130749 Öğrenciler işletme türlerini öğrenecekler.
4 1125349 Öğrenciler işletmelerin kuruluş aşamalarını öğrenecekler.
5 1130833 Öğrenciler işletmenin fonksiyonlarını öğrenecekeler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3
2
3 3
4
5 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek