Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS105 Temel Hukuk 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Temel hukuk dersi ile hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği konularında yeni başlayanlara bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Hukukun amacı ve ideal hedefi olan adalet, hakkaniyet ve eşitliğin sağlanması, insan haklarına saygı gibi kurallar inceleme konusu olacak, hukukun genel kavramları, hukuka genel bir bakış açısı altında bir sistem içinde açıklanmaya çalışılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Oğuz Han Kuru

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medyadan güncel hukukî olaylar takip edilerek dersin anlatımıyla bütünleştirilmeli ve böylece konuların daha kolay ve iyi anlaşılması sağlanmalıdır. Bu yöntem dersi daha zevkli bir hale getirecektir. Bir başka deyişle güncel hukukî olaylar elverdiği ölçüde derste hukukî açıdan tartışılmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 7.Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010. 2- Kemal Gözler, Genel Hukuk Bilgisi, 8. Baskı, Bursa, Ekin Yay., 2010. 3- Polat TUNÇER, Temel Hukuk, Adalet Yayınları, Ankara, 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hukukun temel kavramlarını tanımak Hukuk Sistemini İncelemek Hak türlerini sınıflandırmak Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak Sözleşme düzenlemek Eşya kavramı ve türlerini tanımak Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak İcra iflas işlemlerini takip etmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun temel kavramlarını tanımak 1.docx
2 Hukuk Sistemini İncelemek 2.docx
3 Hak türlerini sınıflandırmak 3.docx
4 Hakkın kazanılması, kaybedilmesi, kullanılması ve korunması yöntemlerini belirlemek 4.docx
5 Kişilik kavramı türleri kazanılması ve kaybedilmesini belirlemek 5.docx
6 Kişiliğe bağlı hak ve ehliyeti belirlemek 6.docx
7 Aile hukuku ve hükümleri analiz etmek 7.docx
8 Borç kavramı, borcu doğuran sebepleri sınıflandırmak 8.docx
9 Ara Sınav 9.docx
10 Borcun ifası, sona ermesi, temsil işlemleri yapmak 10.docx
11 Sözleşme düzenlemek 11.docx
12 Eşya kavramı ve türlerini tanımak 12.docx
13 Eşya, mülkiyet, devir ve rehin işlemleri yapmak 13.docx
14 İcra iflas işlemlerini takip etmek 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117805 Hukukun temel kavramlarını, hukuk kurallarının özelliklerini inceleme ve kavrama.
2 1117813 Hukukun kaynaklarını, dallarını ve bunlar arasındaki ilişki ve farklılıkları kavrama.
3 1117849 Hakkın tanımını, nasıl kazanılıp ve kaybedildiğini öğrenme.
4 1117859 Kişilik tanımı, türleri ve kişiliğin korunması ile tüzel kişilik konularını öğrenme.
5 1117918 Devletin yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri ile birbirleri arasındaki ilişkileri kavrama.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 4
2 5 4 3 5 4
3 5 4 3 5 4
4 5 4 3 5 4
5 5 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek