Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS107 Posta Hizmetleri Tarihi ve Organizasyonu 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere posta ve haberleşme tarihini, mesleklerinin tarihi gelişimini ve PTT organizasyon yapısını anlatmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. ÜNZİLE ÇARKACI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PTT Genel Müdürlüğü Geçmişten Günümüze Posta Kitabı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bu derste postanın ilkçağda, Türk Tarihinde, Osmanlı Devleti Döneminde, Cumhuriyet Döneminde, Avrupa’da ve Amerika’da Postanın Tarihi ve PTT organizasyon yapısı işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlkçağda Posta ve Haberleşme posta tarihi ders 1.docx
2 Türk Tarihinde Posta ve Haberleşme storage/app/public/unzile.yilmaz/103728
3 İslam Tarihinde Posta ve Haberleşme Posta tarihi ders 3.docx
4 Avrupa ve Amerika Posta Tarihi posta taridi deers 4.docx
5 Osmanlı Devletinde Ulaşım ve Haberleşme posta tarihi ders 5.docx
6 Osmanlı Devletinde Posta Örgütünün Kurulması, Modern Posta Örgütünün Kurulmasının Temelinin atılması. posta tarihi ders 6.docx
7 Ara Sınav ARA SINAV.docx
8 Osmanlı Devletinde Posta Örgütünün Kurulması, Modern Posta Örgütünün Kurulmasının Temelinin atılması. posta tarihi ders 8.docx
9 Osmanlı Devletinde Telgraf Örgütü posta tarihi ders9.docx
10 Cumhuriyet Dönemi Posta, Telgraf ve Telefon Gelişimi posta tarihi ders 10.docx
11 Cumhuriyet Dönemi Posta, Telgraf ve Telefon Gelişimi posta tarihi ders 11.docx
12 Günümüz PTT’si ve PTT işyerlerinde verilen Hizmetler posta tarihi ders 12.docx
13 Günümüz PTT’si ve PTT işyerlerinde verilen Hizmetler posta tarihi ders 13.docx
14 Tarihten Mektuplar posta tarihi ders 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1122791 Haberleşme tarihinin kökenini öğrenme
2 1143293 Yaptıkları İşin tarihsel gelişimini öğrenme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 5
2 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek