Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS111 Matematik 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, temel matematik tekniklerini öğretmek ve problemleri analiz edebilmek için gerekli matematik becerilerini tanıtmaktır. Çok sayıda örnek problemlerle matematiğin pratik kullanılabilirliğine vurgu yapılmaktadır.Bu derste temel kavramlar, kümeler, sayı sistemleri, üslü ve köklü ifadeler, özdeşlikler, denklemler (I. ve II. dereceden denklemler, II. dereceden denklemlere indirgenebilen denklemler), eşitsizlikler (I. ve II. dereceden eşitsizliklerin çözümleri), bağıntılar, denklik bağıntısı, fonksiyonlar (fonksiyon kavramı, birebir ve örten fonksiyon kavramı bileşke ve ters fonksiyon kavramı, bazı özel fonksiyonlar ve grafikleri) konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ÜNZİLE ÇARKACI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bozacı,E.ve Çevik,A.2009.Genel Matematik Ders Kitabı, 4.Baskı,Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sayı Sistemleri Sayılar Rasyonel Sayılar Reel Sayılar Kümeler Fonksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sayı Sistemleri matematik ders1.pdf
2 Sayılar matematik ders2.pdf
3 Rasyonel Sayılar matematik ders3.pdf
4 Reel Sayılar matematik ders4.pdf
5 Üslü Sayılar matematik ders5.pdf
6 Köklü Sayılar matematik ders6.pdf
7 Ara Sınav ARA SINAV.docx
8 Harfli İfadeler matematik ders8.pdf
9 Çarpanlara Ayırma matematik ders9.pdf
10 Kümeler matematik ders10.pdf
11 Fonksiyonlar matematik ders11.pdf
12 Oran ve Orantı matematik ders 12.pdf
13 Birinci Dereceden Denklemler matematik ders 13.pdf
14 İkinci Dereceden Denklemler matematik ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
25335 1193938 Öğrenciler bu derste temel matematik tekniklerini öğrenmiş ve problemleri analiz edebilmek için gerekli matemetik becerilerini elde etmişlerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
25335 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek