Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS102 Mikro Ekonomi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere içinde yaşadıkları dünyaya ekonomik bakış açısı ile bakmasını öğretmek ve ekonomik meselelere nasıl yaklaşacaklarını göstermektir. Bu derste piyasa ekonomisi çerçevesinde sektörün işletmeleri ve bireysel faaliyetlerin ekonomik analizi, fiyat mekanizması, arz ve talep, ekonomik davranışlar optimizasyonu, masraflar ve gelirler, pazar yapısı, faktör piyasası, gelir dağılımı, piyasa başarısızlığı ve hükümet müdahaleleri konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ünzile ÇARKACI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

CİNEMRE, H.A ve CEYHAN, V. (2008), Mikro Ekonomi, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:19, 6. Baskı, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mikro Ekonomiye Giriş Tüketici Tercihleri, Fayda Analizi Tüketici Tercihleri, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı Talep ve Arz

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 6 5 30
17 Alan Çalışması 3 7 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikro Ekonomiye Giriş I (Ekonominin Tanımı, Kıtlık Kavramı, Alternatif Kullanımlar, Sınırsız İhtiyaçlar, İnsanlar Nasıl Seçim Yaparlar, Ekonomide Kullanılan Yöntem) storage/app/public/unzile.yilmaz/103718
2 Mikro Ekonomiye Giriş II (Grafiklerle Çalışma, Grafik Okuma, Değişkenler Arası İlişkiler, Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkiler) ders 2.pdf
3 Tüketici Tercihleri, Fayda Analizi (Kardinal Fayda Teorisi) ders 3.pdf
4 Tüketici Tercihleri, Farksızlık Eğrileri Yaklaşımı (Ordinal Fayda Teorisi) storage/app/public/unzile.yilmaz/103718
5 Talep ve Arz storage/app/public/unzile.yilmaz/103718
6 Talep ve Arz ders 6.pdf
7 Ara Sınav ARA SINAV.docx
8 Pazar Talebi ve Elastikiyet ders 8.pdf
9 İşletme ve Teknolojisi ders 9.pdf
10 İşletme ve Teknolojisi ders 10.pdf
11 İşletme Masrafları ders 11.pdf
12 İşletme Masrafları ders 12.pdf
13 Tam Rekabet Piyasasında Fiyat ve Üretim Seviyesi storage/app/public/unzile.yilmaz/103718
14 Eksik Rekabet Piyasalarında ( Monopol, Oligopol, Monopollü Rekabet) Fiyat ve Üretim Seviyesi ders 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1135323 Öğrenciler, temel ekonomik prensipleri kavrar ve analiz yöntemlerini uygulayabilir.
2 1146799 Öğrenciler ekonomik problemlere nasıl yaklaşacağını öğrenir.
3 1130226 Öğrencilerin problem çözme yeteneği gelişir.
4 1132433 Öğrenciler, fiyat mekanizmasının ekonomik sistemin fonksiyonlarını yerine getirmesindeki önemini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek