Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS104 Kalite Yönetimi Sistemleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bilgiye ulaşmanın çok çabuk ve kolay gerçekleştiği, müşteri beklentilerinin sürekli arttığı ve teknolojinin süratle ilerlediği bir dönemde yaşamaktayız. Bu şartlarda işletmelerin ticari başarı elde edebilmeleri gittikçe zorlaşmaktadır. Artık en yüksek kaliteyi, en düşük maliyetle üretebilen ve müşterisine zamanında teslimat yapabilen işletmeler ayakta kalmayı başarabilmektedir. Bu kapmsada bu dersin amacı, öğrencilere kalite yönetiminin temel konuları hakkında bilgi vermek ve Kalite Kontrol dersi için hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muazzez ÖZDEMİR

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bozkurt R., 2003; Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 2. Bozkurt R., 2003; Kalite Maliyetleri, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları. 3. Dereli T. ve Baykasoğlu A., 2003; Kalite ve Hayata İzdüşümleri, Nobel Yayın Dağıtım 4. Şimşek M., 2004; Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kalite kavramı Kalitenin öncüleri Ürün ve Hizmet kalitesi Toplam Kalite yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 1 14
18 Örnek Vaka İncelemesi 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Kavramlar (Kalite nedir?, Müşteri, müşteri memnuniyeti, Kalitenin öncüleri, imalat kalitesinin boyutları, hizmet kalitesinin boyutları, kalitenin bileşenleri, kaliteyi etkileyen faktörler) pos104_unite1.pptx
2 Kalitenin Ekonomisi pos104_unite2.pptx
3 Toplam Kalite Yönetimi pos104_unite3.pptx
4 Sürekli İyileştirme (Kaizen), aşamaları, araçları ( 5S, 5N1K, 5N, 3MU,...) pos104_unite4.pptx
5 Kalitenin Araçları (Beyin Fırtınası, Akış diyagramı) pos104_unite5.pptx
6 Kalitenin Araçları (Çetele Diyagramı, Pareto Diyagramı) pos104_unite6.pptx
7 Kalitenin Araçları (Sebep-sonuç diyagramı, histogram) pos104_unite7.pptx
8 Kalitenin Araçları (Dağılım Diyagramı, kontrol grafikleri) pos104_unite8.pptx
9 Ara sınav pos104_unite9.pptx
10 Yönetim Araçları (Afinite/Yakınlık Diyagramı, İlişkiler Diyagramı, Ağaç Diyagramı, Matris diyagramı) pos104_unite10.ppt
11 Yönetim Araçları (Öncelik matrisi, matris veri analizi, proses karar diyagramı, ok diyagramı) pos104_unite11.ppt
12 ISO 9001:2008 Kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri pos104_unite12.ppt
13 Öğrenci projelerinin sunumu pos104_unite13.ppt
14 Öğrenci projelerinin sunumu pos104_unite14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239189 Kalite yönetim sisteminin anlaşılması
2 1239190 Kalite problemlerine dönük veri üretilmesini, bu verilerin analiz edilmesini ve analiz sonuçlarına göre sürece yön verilmesini sağlayan kalite araçlarına hakim olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek