Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS106 Ayrım,Sevk,Dağıtım-I 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere posta ve kargo/lojistik gönderilerinin kaliteli, süratli ve güvenli bir şekilde ayrım ve sevk esaslarına ilişkin usul ve esasları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Zümral Gültekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PTT Genel Müdürlüğü Posta Sevk Esasları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yüzey ve Uçak İle Gönderilecek Postaların Alınıp Verilmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Kayıtsız Mektup Postası Maddelerinin Liyaslanmasında Uygulanacak Kurallar, Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Maddeleri İçin Torba/Kap Düzenlenmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Torba/Kap düzenlenmesi, Bildirme düzenlenmesi, Torba/kap düzenlenmesi, Yol kağıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması, Kargo Gönderileri, Kargoların sevki, Yol kağıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması, Teslim bordrosu düzenlenmesi, Yurtdışı kolilerin sevk işlemleri, Posta Sevk İşlemlerinde Görülen Düzensizlik Hakkında Uygulanacak İşlemler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 2 10
28 Makale Kritik Etme 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 4 2 8
34 Okuma 10 1 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Hükümler 1.BÖLÜM.pptx
2 Yüzey ve Uçak İle Gönderilecek Postaların Alınıp Verilmesinde Uygulanacak Genel Kurallar 2.BÖLÜM.pptx
3 Kayıtsız Mektup Postası Maddelerinin Liyaslanmasında Uygulanacak Kurallar 3.BÖLÜM.pptx
4 Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Maddeleri İçin Torba/Kap Düzenlenmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Torba/Kap düzenlenmesi, Bildirme düzenlenmesi 4.BÖLÜM.pptx
5 Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Maddeleri İçin Torba/Kap Düzenlenmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Torba/Kap etiketi düzenlenmesi, Torba/Kaplara emniyet kilidi takılması, Posta teslim bordrosu düzenlenmesi, 5.BÖLÜM.pptx
6 Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Maddeleri İçin Torba/Kap Düzenlenmesinde Uygulanacak Genel Kurallar, Kayıtlı gönderilerin servisler arasında alınıp verilmesi 6.BÖLÜM.pptx
7 Ara Sınav 7. HAFTA.docx
8 Torba/kap düzenlenmesi, Yol kağıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması, 8.BÖLÜM.pptx
9 Acele Posta Gönderileri, Posta teslim bordrosu düzenlenmesi, Yurtdışı APG’lerin sevk işlemleri, 9.BÖLÜM.pptx
10 Kapıdan Kapıya Teslim Gönderileri 10.BÖLÜM.pptx
11 Kargo Gönderileri, Kargoların servisler arasında alınıp verilmesi, Kargoların işyerleri arasında alınıp verilmesi 11.BÖLÜM.pptx
12 Kargo Gönderileri, Kargoların sevki, Yol kağıdı düzenlenmesi, Torba/kaplara etiket düzenlenmesi, Torba/kaplara emniyet kilidi takılması, Teslim bordrosu düzenlenmesi, Yurtdışı kolilerin sevk işlemleri. 12.BÖLÜM.pptx
13 Posta Sevk İşlemlerinde Görülen Düzensizlik Hakkında Uygulanacak İşlemler 13.BÖLÜM.pptx
14 Posta Sevk İşlemlerinde Görülen Düzensizlik Hakkında Uygulanacak İşlemler 14.BÖLÜM.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1195289 Ptt'de yurt dışı sevk işlemleri,yurt içi ayrım ve sevk işlemleri
2 1134230 Gönderileri çeşitlerine göre ayrımının öğrenilmesi
3 1180192 PTT de kullanılan formların öğrenilmesi
4 1180575 PTT de kullanılan kasaların öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 2 1 1 1 2
2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 3
3 2 3 1 3 1
4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek