Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS108 Posta Hizmetleri Mevzuatı 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ders ile posta dağıtım görevlisinin balıca görevleri ve sorumlulukları, yaptırımları, suç işlenmesi halinde alınabilecek cezalar posta tüzüğü ile de detaylandırılarak açıklanması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Ünzile ÇARKACI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

PTT Bilgi Bankası- Posta Kanunu http://www.ptt.gov.tr/?wapp=legislation_tr&open=2 PTT Bilgi Bankası- Posta Tüzüğü http://www.ptt.gov.tr/?wapp=legislation_tr&open=2

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Posta mevzuatının genel hükümlerini, ücretleri, yasakları, sorumluluklar ve tazminatları, ceza hükümleri anlatılarak posta dağıtım görevlilerinin bilmesi gereken önemli maddeler üzerinde durulmuştur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
3 Bütünleme Sınavı 1 14 14
10 Tartışma 4 6 24
36 Rapor 2 3 6
51 Sözlü Sınav 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel Hükümler: P.T.T.İdaresinin görevleri, Posta tekeli, Posta maddelerinin yollanma şekilleri, Konutta verilme, özel ulak ile gönderilme, Posta maddeleriyle değerli maddelerin kabul şartlarını ve merkezlerin sınıflarını belirtme yetkisi posta hiz. mev. ders 1.docx
2 Genel Hükümler: Posta servisini kurmak ve kısmak ve memur ve müstahdemlere ücret vermek yetkisi, Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları bastırmak ve satışa çıkarmak yetkisi, Pulları ve postada kullanılan değerli kağıtları satmak hakkı, Yabancı memleketlerle anlaşmalar, Ulaştırma sözleşmeleri, İstasyon, tren ve gemilerde posta işlerinin sağlanması, Tren ve gemilerde posta taşınması, Şehir içi posta taşımalarındaki muafiyetler posta hiz. mev. ders 2.docx
3 Genel Hükümler: Postaların alınıp verilmesi için tedbir alınması, Postaya yardım, Posta gizliliği, Posta maddelerinin yetkili yerlere verilmesi, Yanlışlıkların düzeltilmesi, Damga resmi ile diğer resim ve vergilerden muaflık, posta hiz. mev. ders 3.docx
4 Ücretler: Resmi posta maddelerinin ücretleri, Özel pul, Tenzilatlı maktu ücrete tabi maddeler, Resmi ve tenzilatlı ücretli posta maddelerinin uçak ücretleri, Cumhurbaşkanının göndereceği posta maddeleri, Ücretlerin ödenmesi, Bir araya toplanmış türlü maddeler posta hiz. mev. ders 4.docx
5 Ücretler: Geri alma, adres değiştirme, haber isteme, Adi ve taahhütlü posta maddelerinin geri gönderilme ve tekrar yollanma ücretleri, Değerli mektup ve kutularla posta kolilerinin geri gönderilmesi ve tekrar yollanması ve ardiye ücreti, Geri alınan veya zorlayıcı sebeplerle geri verilen maddelerin ücretleri posta hiz. mev. ders 5.docx
6 Ücretler: Postrestant, Acele işaretli maddeler, Çok yer tutan koliler, Ödeme şartlı maddeler, Havale kuponlarının arkasına yazılacak yazılar posta hiz. mev. ders 6.docx
7 ARA SINAV ARA SINAV.docx
8 Ücretler: Posta çekleri, Tahsil ve ödeme emirlerinin değiştirilmesi veya iptali, Bagaj taşınması, Yasaklar: Posta maddeleri içine konulamayacak şeyler, Posta ile gönderilmesi yasak maddeler, Yolcuları tedirgin edenler posta hiz. mev. ders 8.docx
9 Yasaklar: P.T.T. İdaresinin kabule mecbur olmadığı maddeler, Yasak maddelere çıkış yerinde uygulanacak işlemler, Yasak maddelere varış yerinde uygulanacak işlemler posta hiz. mev. ders 9.docx
10 Sorum: Başvurma hakkı ve zamanaşımı, Tazminat isteklerinin sonuçlandırılması, Sorumdan kurtulma, Tazminat, Tazminat isteme hakkının mirasçılara geçmesi, Ödeme şartlı maddelerle postaya verilen paralar için sorum, Yolcu taşınmalarında sorum, Bagaj taşınmalarında sorum, Üçüncü kişiler aleyhine başvurma, tazminatın ödenmesi posta hiz. mev. ders 10.docx
11 Ceza Hükümleri: Pul, değerli kağıt ve ücret ödeme makinalarının izinsiz kullanılması, Posta levazımının benzerinin yapılması, Tehlikeli maddelerin posta ile gönderilmesi, Posta tekelini bozma storage/app/public/unzile.yilmaz/103730
12 Ceza Hükümleri: İzinsiz posta faaliyetinde bulunulması, Kanuni ödevler ve yardımlar, Silah taşıma yetkisi, Türlü Hükümler: Elde kalan maddeler ve havaleler, Elde kalan posta kolileri, P.T.T. idaresine geçen paralar, Postaların açılıp yoklanamayacağı, posta hiz. mev. ders 12.docx
13 Sınav Öncesi Değerlendirme ve Konu Tekrarı posta hiz. mev. ders 13.docx
14 Sınav Öncesi Değerlendirme ve Konu Tekrarı posta hiz. mev. ders 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150640 Posta Kanunun ve tüzüğün içeriğini öğrenmek
2 1156231 Posta maddelerinin kabulu, taşınması ve dağıtımı hususunda ilgili mevzuatı öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5
2 3 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek