Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS110 Tebligat İşlemleri 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Dağıtıcılık mesleği için tebligat ne demek?, önemi, Nasıl dağıtılması gerektiği, hatalı teslimlerde cezai işlemlerinin neler olduğu öğretilmeyi amaçlamıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Zümral Gültekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

YILMAZ, Ejder (1999).,Tebligat Hukuku,Yetkin Yayıncılık,Ankara RUHİ, A. Cemal (2008), Tebligat Hukuku, Seçkin Yayıncılık ERBAY,ayhan (2006), Tebligat İşlemleri, PTT eğitim yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kazai ve idari tebliğ evrakının Tanımı ve Önemi,Resmi ve Adli tatil günlerinde tebliğ, Tebligat evrakının teslim yeri, Tebliğ evrakının kime tebliğ edileceği, Genel Olarak Kime tebliğ yapılacağı, Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar, İlanen tebliğ, Muhatabın bir tüzel kişi olması durumunda tebligat, Muhatabın asker bir kişi olması, Meslek ve sanat erbabına tebligat, Teslim yerinin kolay olması durumunda tebligat, Tutuklu ve hükümlülere tebligat, İmza Atamayan Şahıslara tebligat, Grev ve Lokavt ilan edilmesi halinde tebligat işlemleri Mali tebligat.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
18 Örnek Vaka İncelemesi 10 2 20
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tebligat hakkında genel bilgi POS 110 1.BÖLÜM.pdf
2 Kazai ve idari tebliğ evrakının Tanımı ve Önemi,Resmi ve Adli tatil günlerinde tebliğ, Tebligat evrakının teslim yeri, Genel Olarak Kime tebliğ yapılacağı POS 110 2.BÖLÜM.pdf
3 Tebliğ evrakının kime tebliğ edileceği,Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar POS 110 3.BÖLÜM.pdf
4 Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar,Tebliğ mazbatası, POS 110 4.BÖLÜM.pdf
5 Muhatap adına tebligat yapılacak kişilerde aranacak şartlar POS 110 5.BÖLÜM.pdf
6 İlanen tebliğ POS 110 6.BÖLÜM.pdf
7 Ara Sınav POS 110 7.BÖLÜM.pdf
8 e-Tebligat, Tebligat APS (Hızlı tebligat) POS 110 8.BÖLÜM.pdf
9 Muhatabın asker bir kişi olması, Meslek ve sanat erbabına tebligat, Teslim yerinin kolay olması. POS 110 9. BÖLÜM.pdf
10 Tutuklu ve hükümlülere tebligat, İmza Atamayan Şahıslara tebligat, Değiştirilen adresin bildirilmesi mecburiyeti,. POS 110 10.BÖLÜM.pdf
11 Grev ve Lokavt ilan edilmesi halinde tebligat işlemleri, Tebliğ evrakının yabancı ülkelere yollanması, Muhatabın diplomatik ayrıcalıklardan yararlanan bşr yabancı olması POS 110 11. BÖLÜM.pdf
12 İdari Tebligat,Tebliğ Evrakları için tayin edilen süreler, Cezai Hükümler POS 110 12.BÖLÜM.pdf
13 Mali (vergi) tebligat. POS 110 13.BÖLÜM.pdf
14 tebligat çıkartan mahkemeler hakkında bilgi. POS 110 14. BÖLÜM.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1128369 Tebligat teslimi nasıl yapılır?
2 1136639 Tebligat kanunu ve yönetmeliklerine göre nasıl dağıtım yapılır?
3 1120383 Tebligat nedir ?
4 1125958 Tebligat dağıtımında dikkat edilecek hususlar nelerdir ?

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1 4 1 4 1
2 2 3 2 2 1 2 1 1 4 5
3 1 2 2 3 3 2 3 4 1 4
4 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek