Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS116 Ticari Matematik 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahip olabilme ve bu sayede meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Şenol Doğan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TİCARİ MATEMATİK, PROF. DR. NURHAN AYDIN- YRD.DOÇ. DR. METİN COŞKUN, DETAY YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yüzde ve binde kavramı, yüzde ve binde hesaplamaları, Oran orantı kavramı, Doğru ters ve bileşik orantı; Maliyet ve Satış Hesapları; Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre Kar ve Zarar Tutarlarının Hesaplanması, Maliyet satış fiyatlarının hesaplanması, Satış üzerinden verilen orana göre; Kar ve Zarar Tutarlarının Hesaplanması, Maliyet ve satış fiyatlarının hesaplanması; Faiz Hesapları; Basit ve Bileşik Faiz Hesaplamaları; Iskonto Hesaplamaları Basit ve Bileşik Iskonto Hesaplamaları; Karışım ve Bileşim Kavramları ve Oranlı Bölme İşlemlerine İlişkin Hesaplamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
54 Ev Ödevi 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yüzde kavramı 1-2-3.pdf
2 Alış, Maliyet, Satış ve Kar Maliyet üzerinden kar hesapları Satış üzerinden satış fiyatı, maliyet ve kar yüzdesinin hesaplanması 1-2-3.pdf
3 Maliyet yüzdesinin satış yüzdesine çevrilmesi Satış yüzdesinin maliyet yüzdesine çevrilmesi 1-2-3.pdf
4 Oran Kavramı Orantı 4-5.pdf
5 Aritmetik ortalama Geometrik ortalama 4-5.pdf
6 Karışım Bileşim ve Alaşım 6.pdf
7 Faizin tanımı ve Önemi Basit faiz 7-8-13.pdf
8 Peşin Faiz Ortalama Faiz Ortak Vade 7-8-13.pdf
9 ARA SINAV
10 Basit iskonto İskonto tutarının dış iskonto yöntemine göre hesaplanması 7-8-13.pdf
11 İskonto tutarının iç iskonto yöntemine göre hesaplanması Dış ve iç iskontonun karşılaştırılması Eş değer senetler 7-8-13.pdf
12 Senetlerin Birleştirilmesi Dış ve İç iskontonun karşılaştırılması Senetlerde ortak vade Para piyasası işlemleri
13 Bileşik Faiz 7-8-13.pdf
14 Bileşik İskonto 7-8-13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239032 Ticari matematik hesaplamaları yapmak
2 1239033 Ticari matematik uygulamaları yapmak
3 1239034 Analitik düşünme yeteneği kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek