Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS213 Makro Ekonomi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere makroekonomideki ana tartışma konularının ve bunlara ilişkin ekonomik politikaların anlaşılabilmesine yardımcı olacak temel makro-ekonomik kavramların öğretilmesidir. Bu derste gelir, fiyatlar ve istihdamla ilgili ekonomik analizler, ekonomik düşünce okulları, arz ve talep, ekonomik önlemler, dalgalanmalar, büyüme, para ve banka, istikrar teknikleri ve uluslararası ticaret konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sevda YALÇIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÜNSAL, E.M. (2004), Makro İktisada Giriş, 1. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara. BOCUTOĞLU, E. (2004), Makro İktisat, 3. Baskı, Derya Kitabevi, Trabzon.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Makro İktisada Giriş Milli Gelir Ekonominin Ölçülmesi Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makro İktisada Giriş MAKRO EKONOMİ 1.HAFTA.docx
2 Milli Gelir MAKRO EKONOMİ 2.HAFTA.docx
3 Ekonominin Ölçülmesi MAKRO EKONOMİ 3.HAFTA.docx
4 Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi MAKRO EKONOMİ 4.HAFTA.docx
5 Toplam Harcama ve Hasıla Düzeyi MAKRO EKONOMİ 5.HAFTA.docx
6 Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası MAKRO EKONOMİ 6.HAFTA.docx
7 Ara Sınav ARA SINAV.docx
8 Para ve Bankacılık MAKRO EKONOMİ 7.HAFTA.docx
9 Para Teorisi ve Para Politikası MAKRO EKONOMİ 8.HAFTA.docx
10 Enflasyon MAKRO EKONOMİ 9.HAFTA.docx
11 Uluslararası Ticaret MAKRO EKONOMİ 10.HAFTA.docx
12 Uluslararası Finans MAKRO EKONOMİ 11.HAFTA.docx
13 Ekonomik Büyüme MAKRO EKONOMİ 12.HAFTA.docx
14 Ekonomik Kalkınma MAKRO EKONOMİ 13.HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1145685 Öğrenciler makro iktisadın ne ile uğraştığını ve başlıca makro iktisat okullarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek