Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS203 Telgraf ve Acele Posta Hizmetleri 927001 2 3 2

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere telgrafın tarihi geçmişi, telgrafın ne olduğu, telgraf çeşitleri, Telgraf gönderme şekilleri, APS’nin ne olduğu, Kabulü ve ücretlendirilmesi, Kapıdan Kapıya Teslim Gönderilerinin nasıl olduğunu öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Zümral GÜLTEKİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Telgraf Hizmetleri ve APS Yönetmeliği

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Telgraf türleri, telgraf ücretlendirilmesi ve sisteme telgraf alınması ve yollanması açıklanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Telgraf tarihi, tanımı, telgrafın kısımları,Telgrafın iletimi 1.BÖLÜM Telgraf Nedir.pptx
2 Telgraf çeşitleri, Telgraf ek hizmetleri, Ücretsiz telgraflar 2.BÖLÜM Telgraf Tanımlar.pptx
3 Suç Unsuru bulunduran telgraflar, Kimlik tespiti gerektiren telgraflar, İhtirazı kayıtla kabul edilecek telgraflar, 3.BÖLÜM Telgraf İletimi.pptx
4 Telgrafın Ücretlendirilmesi, Telgraf Ücretinin tahsili,Telgraf Ücretinin iade edilmesini gerektiren haller 4.BÖLÜM Telgraf Hakında Bazı Bilgiler.pptx
5 Telgrafın sistemden alınması, Yurt Dışına telgraf kabulü ve keşidesi, Telgrafların alıcılarına teslimi. 5.BÖLÜM Telgraf Adres.pptx
6 PTT İşyerlerinin Çalışma Süreleri, Telgrafların İletimi, Dağıtımı ve Teslimi, 6.BÖLÜM Ücretsiz Telgar-suçUnsurlu Telgraf.pptx
7 Ara Sınav 7. Bölüm Arasnav.docx
8 Telgraf Kabul İşlemleri 8.BÖLÜM Kimlik Tespiti.pptx
9 Acele Posta Gönderileri, Acele Posta Gönderileri bekleme süreleri 9.BÖLÜM İhtirezi Kayıt.pptx
10 Acele Posta Gönderileri ile istenebilecek özel Hizmetler 10.BÖLÜM Ücretlendirme.pptx
11 Acele Posta Gönderileri Ücretlendirilmesi, Eksik ücretli APG’leri 11.BÖLÜM Ücret Tahsili.pptx
12 APG’lerin dağıtımı ve teslimi, 12.BÖLÜM Sistemden Alma.pptx
13 APG’ler için reklamasyon ve zaman aşımı 13.BÖLÜM Telgraf Teslimi.pptx
14 Kapıdan Kapıya Teslim Gönderileri 14.BÖLÜM Telgraf Teslimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1147577 Telgraf nedir, nasıl gönderilir nasıl dağıtılır, çeşitleri neler olduğu öğretilmektedir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek