Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS205 Ayrım,Sevk,Dağıtım-II 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere posta ve kargo/lojistik gönderilerinin kaliteli, süratli ve güvenli bir şekilde dağıtımı esaslarına ilişkin usul ve esasları öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Zümral Gültekin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Posta dağıtım hizmetleri yönetmeliği, PTT eğitim merkezi ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Dağıtıcıların görevleri, Servisler, Posta Gelen Servisinde kullanılan malzemeler, Ayrım kasaları, Posta gelen servisinde gönderi akışı, Posta sürücü hattı, Postada kullanılan formlar, Dağıtıma çıkarılmayan gönderiler, Dağıtıcı çalışma tablosu, Dağıtıcı tavır ve davranışları, Dağıtıcıların halkla ilişkileri, Gönderilerin dağıtımı ile ilgili genel ilkeler, Kayıtlı ve Kayıtsız posta gönderileri, Gönderilerin teslim yerleri, Kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri, Alıcının kendisine verilecek kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri, Kayıtlı Özel Ulak ,Gönderilerinin dağıtımı, Kargo gönderilerinin teslimi, Değer Konulmuş gönderilerin teslimi, Ödeme Şartlı gönderilerin konutta teslimi, Havalelerin konutta teslimi, Değeri konulmuş mektupların havale kağıtları, Posta Gönderilerinin bekleme süreleri, Çıkış merkezine gelen gönderiler, Köy dağıtım hizmeti, APS dağıtım, Telgraf dağıtım, Posta Abone Kutuları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 4 6 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dağıtıcıların görevleri, Servisler, Posta Gelen Servisinde kullanılan malzemeler Ünite 1.docx
2 Ayrım kasaları, Posta gelen servisinde gönderi akışı.Posta sürücü hattı Ünite 2.docx
3 Postada kullanılan formlar Ünite 3.docx
4 Eksik ücretli gönderiler, Takse işlemleri Ünite 4.docx
5 Dağıtıma çıkarılmayan gönderiler, Dağıtıcı çalışma tablosu Ünite 5.docx
6 Dağıtıcı tavır ve davranışları, Dağıtıcıların halkla ilişkileri Ünite 6.docx
7 Gönderilerin dağıtımı ile ilgili genel ilkeler, Kayıtlı ve Kayıtsız posta gönderileri, Ünite 7 Arasına.docx
8 Gönderilerin teslim yerleri, Kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri, Ünite 8.docx
9 Ara Sınav Ünite 9.docx
10 Kayıtsız gönderilerin dağıtım ilkeleri, Alma Haberli gönderilerin dağıtımı Ünite 10.docx
11 Alıcının kendisine verilecek kayıtlı gönderilerin dağıtım ilkeleri, Kayıtlı tahhütlü gönderilerinin dağıtımı,Özel Ulak gönderilerinin dağıtımı Ünite 11.docx
12 Kargo gönderilerinin teslimi, Değer Konulmuş gönderilerin teslimi, Ödeme Şartlı gönderilerin konutta teslimi. Ünite 12.docx
13 Havalelerin konutta teslimi, Değeri konulmuş mektupların havale kağıtları, Posta Gönderilerinin bekleme süreleri Ünite 13.docx
14 Çıkış merkezine gelen gönderiler, Köy dağıtım hizmeti, APS dağıtım, Telgraf dağıtım, Posta Abone Kutuları Ünite 14.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121866 Ayrım ve sevki yapılan derslein dağıtımının nasıl yaplacağ öğrenilir.
2 1238655 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin neler olduğu ve nasıl dağtılacağı öğretilir
3 1238656 tebligat dağtımı anlatıır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2
2 1 2 1 2 2 1 2 4 2 3
3 1 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek