Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS209 Muhasebe İlkeleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, muhasebenin temel ilkeleri ve degerlendirme yöntemlerinden faydalanılarak muhasebe kayıt sistemlerinin tek düzen hesap planına uyumlu olarak tutulmasının ögretilmesidir.Hesap,Mali Tablolar,Belgeler ve Aktif ve Pasif hesapların izlenmesini içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Şenol Doğan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

GENEL MUHASEBE, PROF. DR. ORHAN SEVİLENGÜL, GAZİ KİTAPEVİ GENEL MUHASEBE, YRD. DOÇ. DR. ŞEREF KAVAK, NOBEL YAYIN DAĞITIM

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Muhasebenin temel kavramları, Finansal tablolar (Bilanço-Gelir tablosu), Hesaplar, Hesapların İşleyişi, Muhasebe çevrimi, İşlemlerin kaydedilmesi, Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, Gerçekleşme ve nakit esası, Tekdüzen Muhasebe sistemi, Geçici mizan düzeltme kayıtları, Düzeltme kayıtları, Kesin mizan, Kapanış kayıtları, Finansal tabloların (Gelir tablosu ve Bilanço) düzenlenmesi, Fon akım tablosu, Nakit akım tablosu bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe ile ilgili genel bilgiler 1.pdf
2 Temel mali tablolar 2.pdf
3 Diğer mali tablolar 3.pdf
4 Hesap kavramı 4.pdf
5 Hesap planı ve kodlama sistemleri 5.pdf
6 Kayıt usulleri, defter ve belgeler 6.pdf
7 Varlık hesapları 7.pdf
8 Varlık hesapları 8.pdf
9 ARA SINAV
10 Varlık hesapları 10.pdf
11 Kaynek hesapları 11.pdf
12 Kaynak hesapları 12.pdf
13 Kaynak hesapları 13.pdf
14 Nazım hesaplar, maliyet ve gelir tablosu hesapları 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239035 Bilanço kalemleri arasında ilişki kurabilecektir.
2 1239037 Herhangi bir muhasebe örneğinin kayıtlarını yapabilecektir.
3 1239036 Hesap planını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek