Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS211 İletişim Teknikleri 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere iletişimin günlük hayatlarındaki önemi, işyerinde hem çalışanlarla hem de müşterilerle iyi bir iletişimin önemi, İletişim yönetiminin nasıl olduğu, iletişimde kullanılan tekniklerin neler olduğunu öğretmektir. Ayrıca, kişiler arası iletişimin öneminin algılanması, iletişim kurarken karşılaşılabilecek sorunlara yönelik alternatif çözüm yolları bulunması, yüz yüze iletişimin ve beden dilinin önemini öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cemile Avcı Akan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ÇAĞLAR, İrfaN; Genel İletişim, Nobel Yayımcılık, Ankara, 2010. DÖKMEN, Üstün; İletişim Çatışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, Ankara, 2008. KADIBEŞEGİL, Salim; Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, İstanbul, Mediacat Yayınları, 2009. TUTAR, Hasan ve Mehmet, ALTINÖZ; Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. YURDAKUL, Soneser ve URAL, Özge; “İletişimde Giyimin Yeri”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, S. 44-54, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İletişim türleri, modelleri, yüz yüze iletişim, iletişimde kıyafetin yeri vs. konular işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 7 7
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 5 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim Kavramı İLETİŞİM 1. HAFTA.docx
2 İletişim Çeşitleri ve Modelleri İLETİŞİM 2. HAFTA.docx
3 İletişim Çeşitleri ve Modelleri İLETİŞİM 3. HAFTA.docx
4 İletişim Kurma Yolları, Engel ve Problemleri İLETİŞİM 4. HAFTA.docx
5 Örgütsel İletişim Süreci İLETİŞİM 5. HAFTA.docx
6 Örgütsel İletişim Süreci İLETİŞİM 6. HAFTA.docx
7 Ara Sınav İLETİŞİM 7. HAFTA -.docx
8 İletişim Bilgi Teknolojileri İLETİŞİM 8. HAFTA.docx
9 Bireysel ve Kurumsal Gelişim Süreçleri İLETİŞİM 9. HAFTA.docx
10 Stratejik İletişim Yönetimi İLETİŞİM 10. HAFTA.docx
11 Stratejik İletişim Yönetimi İLETİŞİM 11. HAFTA.docx
12 Yüz Yüze İletişim ve Beden Dili İLETİŞİM 12. HAFTA.docx
13 Yüz Yüze İletişim ve Beden Dili İLETİŞİM 13. HAFTA.docx
14 İletişimde Giyimin Yeri İLETİŞİM 14. HAFTA.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
7497 1126934 İletişim sürecinin kavramsal çerçevesi üzerinde durularak, etkili iletişim kurma kurma yolları, sunum teknikleri, iletişim engelleri ve modelleri hakkında düşünme ve mukayese yeteneği kazandırıldı.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
7497 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek