Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS220 İmaj Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Medya, reklam, halkla ilişkiler ve pazar kavramları çerçevesinde imaj oluşumu, imaj ve gerçeklik arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Cemile Avcı AKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAKAN, Ömer; Kurumsal İmaj, Tablet Kitabevi, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İmaj kavramı ve öğeleri İmaj ve gerçeklik ilişkisi İmaj Türleri Kitle iletişim araçları aracılığıyla imaj üretimi Kurumsal İmaj çalışmaları açısından etik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İmaj Kavramı İMAJ YÖNETİM 1.HAFTA.docx
2 İmajı oluşturan unsurlar İMAJ YÖNETİM 2.HAFTA.docx
3 İmaj ve gerçeklik ilişkisi İMAJ YÖNETİM 3.HAFTA.docx
4 Kitle iletişim araçları aracılığıyla imaj üretimi İMAJ YÖNETİM 4.HAFTA.docx
5 İmaj Türleri İMAJ YÖNETİM 5.HAFTA.docx
6 İmaj Türleri İMAJ YÖNETİM 6.HAFTA.docx
7 Ara sınav İMAJ YÖNETİM 7.HAFTA.docx
8 Kişisel İmaj ve kişisel imajı oluşturan unsurlar İMAJ YÖNETİM 8.HAFTA.docx
9 Kurumsal İmaj ve Kurumsal imajı oluşturan unsurlar İMAJ YÖNETİM 9.HAFTA.docx
10 Ürün-Mağaza imajı ve ürün-mağaza imajını oluşturan unsurlar İMAJ YÖNETİM 10.HAFTA.docx
11 İmaj Çalışmalarında örnek uygulamalar İMAJ YÖNETİM 11.HAFTA.docx
12 İmaj Çalışmalarında örnek uygulamalar İMAJ YÖNETİM 12.HAFTA.docx
13 İmaj çalışmaları açısından etik tartışması İMAJ YÖNETİM 13.HAFTA.docx
14 Sınav öncesi değerlendirme İMAJ YÖNETİM 14.HAFTA.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172807 Ürün, hizmet, kişi ve markaların imajlarının oluşumunda etkili olan faktörler tespit edilebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek