Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS224 İşletme Yönetimi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere işletmelerde yer alan yöneticileri esas alarak, yöneticilik işinin kapsamı, ana unsurları, kullanılan başlıca teknik ve süreçleri, bunlardaki değişmeleri mevcut teori ve araştırma bulgularının ışığı altında sistemli bir şekilde anlatabilmektir. Bu derste işletme ve yönetimin temel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkileri, işletmelerin sınıflandırılması, işletmelerin kuruluş çalışmaları, büyüklüğü ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işleyişi konuları anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ünzile Yılmaz

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tutar, H.(2007), İşletme Yönetimi, 3. Baskı, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşletme Kavramı ve İşletmenin Tarihsel Gelişimi İşletmelerin kuruluş süreçleri İşletme Türleri İşletmenin Fonksiyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 7 3 21
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Kavramı ve İşletmenin Tarihsel Gelişimi
2 İşletmelerin Kuruluş Nedenleri Amaç ve Sorumlulukları
3 İşletmelerin Kuruluş Süreci
4 Kapasite ve Kapasite Kullanımı
5 İşletme Türleri
6 İşletmelerin Büyümeleri ve Optimum İşletme Büyüklüğü
7 Ara Sınav
8 İşletmenin Hukuksal Yapısı
9 İşletme Yönetiminin Fonksiyonları
10 Temel İşletme Fonksiyonları
11 Temel İşletme Fonksiyonları
12 Çağdaş Finansal Teknikleri
13 İşletmelerde Verimlilik Etkinlik ve Performans Yönetimi
14 İşletme Yönetiminde Halkla İlişkiler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
40219 1120994 Öğrenciler, işletmenin kuruluş nedenleri ve sürecini öğrenecekler.
40220 1133386 Öğrenciler, işletme yönetimi ile ilgili temel kavramları öğrenecekler.
40221 1152204 Öğrenciler işletmenin türlerini ve sınıflandırılmasını öğrenecekler.
40222 1120152 Öğrenciler, temel işleteme fonksiyonlarını öğrenecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
40219 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 4
40220 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4
40221 3 3 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4
40222 4 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek