Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS226 Halkla İlişkiler 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Özel ve Kamu işletmelerinde halkla ilişkilerin önemini benimsetmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. segah yeşilyurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERDOĞAN, İrfan; Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınevi, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilerin oluşum ve gelişmesi Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişmesi Halkla ilişkiler mesleğinde yapılan temel işler halkla ilişkilerde iletişim planlaması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 3 5 15
54 Ev Ödevi 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Halkla İlişkiler Tanımı HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI.docx
storage/app/public/segah.yesilyurt/103782
2 Halkla İlişkilerin oluşum ve gelişmesi HALKLA İLİŞKİLERİN OLUŞUM VE GELİŞİMİ.docx
3 Türkiye'de halkla ilişkilerin oluşum ve gelişmesi HALKLA İLİŞKİLERİN OLUŞUM VE GELİŞİMİ.docx
4 Günümüzde halkla ilişkiler mesleğinin temel doğası örgütlenme ve faaliyetler storage/app/public/segah.yesilyurt/103782
5 Halkla ilişkilerde yapılan temel işler HALKLA İLİŞKİLERDE YAPILAN TEMEL İŞLER.docx
6 Halkla ilişkiler stratejileri ve taktikleri HALKLA İLİŞKİLERDE STRATEJİK YÖNETİM.docx
storage/app/public/segah.yesilyurt/103782
7 Ara Sınav VIZE.docx
8 Halkla ilişkiler program bütçesi program bütçesi.docx
9 Planlamada yaratıcılık yaratıcılık.docx
10 Halkla ilişkilerde iletişim planlaması iletişim planlaması.docx
11 Kriz iletişimi ve yönetimi kriz iletişimi.docx
12 Örgüt içi stratejik iletişim stratejik iletişim.docx
13 Tanıtım ve promosyon Tanıtım ve promosyon.docx
14 Sınav öncesi değerlendirme genel değerlendirme.docx
15 FİNAL.docx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
89067 1172229 Kamu ve özel sektörde halkla ilişkiler biriminin işleyişi öğrenilmiştir.
89068 1175043 Halkın beklentilerinin önceliği öğrenilmiştir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
89067 5 3
89068 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek