Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS228 Örgüt İçi İletişim 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin genel amacı; öğrencilerin örgüt ve yönetimle ilgili temel bilgileri, çeşitli motivasyon araç ve tekniklerini, kuruluş personelinin nasıl motive edilebileceğini ve örgüt içi iletişimin amaçlar doğrultusunda nasıl düzenlenebileceğini öğrenmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Segah YEŞİLYURT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Can, Halil (2005), Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

iletişim tekniklerinin yanında örgüt içi iletişimi iyi bilmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramı, tanımı, çeşitleri iletişim.docx
2 İletişim kavramı (20. yy öncesi, 20. yüzyılda) İletişim tanımı.docx
3 İletişimin özellikleri İletişimin özellikleri.docx
4 İletişim Sürecinin Unsurları (kaynak, ileti) iletişim sürecinin unsurları.docx
5 İletişim Sürecinin unsurları ( kanal, alıcı, feedback) iletişim sürecinin unsurları.docx
6 İletişim Modelleri İletişim modelleri.docx
7 Örgütün tanımı ve özellikleri Örgütün tanımı ve işlevleri.docx
8 ara sınav
9 Örgüt çeşitleri
10 Yönetimin tanımı, yönetsel düzey ve beceriler, yönetsel işlevler
11 Örgütsel önderlik ve ilgili kuramlar iletişim.docx
12 Önderlik için gerekli beceriler ve etkili önderliğin şartları
13 Örgütsel iletişim ve iletişim ağları
14 Örgütsel iletişim çeşitleri
15 Örgüt İklimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205996 Örgüt tanımını, özelliklerini ve çeşitlerini bilir.
2 1206023 Yönetim kavramını ve yönetsel becerileri bilir.
3 1206024 Örgüt içi iletişim çeşitlerini ayrıntılarıyla bilir.
4 1206032 Örgüt içi iletişimi engelleyen etmenleri açıklayabilir.
5 1206041 Örgüt içi iletişim araç ve tekniklerini kullanarak, iç iletişimi düzenleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3
2 5 4 5 4
3 4 5 3 5
4 4 4 4 3
5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek