Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS248 Zaman ve Stres Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Zamanı etkili kullanarak nasıl hedefe ulaşılır, stres nasıl azaltılır öğretebilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Zümral Gültekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zaman Yönetimi (Seçkin Yayıncılık) Stres Yönetimi(Aktüel)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zaman yönetimine giriş, bileşenleri, faydaları, zorlukları, zaman kaybettiren etkinliklerin zaman yönetiminde planlama, zaman yönetiminde teknoloji kullanımı konusunda bilgi kazandırmak ve stres, stres ile başedebilme yöntemleri, stres kaynakları gibi konularda öğrencileri bilgilendirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuya ilişkin temel kavramlar, zaman-yönetim ilişkisi , zaman anlayışının tarihi https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/107810
2 Fiziksel zaman, psikolojik zaman, sosyal zaman http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/130.pdf
3 Zaman yönetimi anlayışındaki değişim, Bilgi çağında yeni bir zaman anlayışı http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/130.pdf
4 Zaman yönetimi sayesinde, bireyi ve organizasyonu güçlendirme https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/844601
5 Zaman yönetiminin organizasyonel düzen ve düzensizlik üzerindeki etkisi http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf
6 Amaçlar konusuna yeni bir yaklaşım, işler sıralanmalı mı? http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf
7 Öncelikler konusuna yeni biır yaklaşım http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi1/231-260.pdf
8 Planlama http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77499
9 Arasınav 9.HAFTA.docx
10 İş zamanı, iş dışı zaman http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77499
11 Biyoritm ve biyoritme uygun yaşam düzeni, çalışma hayatı ve bir program örneği http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77499
12 Nitelikli zaman ve zamanın niceliksel yönü https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876738.pdf
13 Stres ve stres kaynakları, olumlu ve olumsuz stres, stresi azaltma teknikleri https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423876738.pdf
14 Stres ve stres kaynakları, olumlu ve olumsuz stres, stresi azaltma teknikleri 14.HAFTA.docx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
97484 1273548 İş hayatının gereklerini öğretir.
97485 1273549 İş hayatına uyumu kolaylaştırır.
97486 1273545 Birçok şeyi bir arada yapma becerisi kazandırır
97487 1273546 Zaman yönetimi-biyoritm-sağlıklı yaşam ilişkisini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
97484 2 2 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
97485 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
97486 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 2
97487 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek