Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
POS250 İş Sağlığı ve Güvenliği 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi, Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumunun öğrenilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tayfun ŞİMŞEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşçi ve işveren tanımları ve kavramlarıİş sağlığı ve güvenliği temel bilgileriMeslek hastalıkları ve iş kazalarıİş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılaması gereken görevlerKanunlar ve yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 8 8
3 Bütünleme Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 1 13
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı sunum 1. hafta.pptx
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı tarihsel gelişimi sunum 1. hafta.pptx
3 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi sunum 2. hafta.pptx
4 Güvenlik kültürü sunum 2. hafta.pptx
5 Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar ve Sözleşmeler sunum 3. hafta.pptx
6 İş Hijyeni sunum 3. hafta.pptx
7 Fiziksel Risk Etmenleri sunum 4. hafta.pptx
8 Piskososyal Risk Etmenleri sunum 4. hafta.pptx
9 Ara Sınav ara sınav.docx
10 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler sunum 5. hafta.pptx
11 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri sunum 5. hafta.pptx
12 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri Yangın iş güvenliği.pptx
13 İş Kazaları Yangın iş güvenliği.pptx
14 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları Yangın iş güvenliği.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274541 İş sağlığı ve güvenliği kavramları
2 1274542 İş Sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi
3 1274543 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi
4 1274544 Güvenlik kültürü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65840 PTT de kullanılan muhasebe hesaplarının nasıl yapıldığı
2 65845 Kişilik gelişimine destek sağlar
3 65846 Olaylara çabuk çözüm bulmayı sağlar
4 65847 İnsan kaynaklarının önemi, mülakat ve iş başvurusunun nasıl yapılacağını öğrenirler.
5 65841 Mesleklerinin temelini oluşturan kavramları öğrenirler
6 65842 Gönderilerin ayrımının ve sevkinin nasıl yapıldığımı öğrenirler.
7 65843 Gönderi çeşidine göre dağıtım ve teslimin nasıl yapılacağını öğrenirler.
8 65844 Mesleki becerilerini geliştirirler
9 65821 öğrenciler işletmenin ne demek olduğunu, işletmenin kuruluş aşamalarınıi hangi birimlerden oluştuğunu, hangi tür işletmeler olduğunu öğrenmektedirler.
10 65822 Hizmet sektöründe güçlü bir iletişimin nasıl kurulacağı öğretimektedir.
11 65823 Mevcut ve geçmiş dönemdeki verileri düzenleyebilecekler ve grafiklerle gösterebileceklerdir.
12 65824 analitik düşünmeyi öğreneceklerdir.
13 65825 Kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler.
14 65826 Telgraf ve apg\'nin ne olduğu nasıl dağıtıldığını öğrenmektedirler
15 65827 Posta hizmetleri programında görecekleri tüm derslerin temeli olan mektup postası gönderileri neler olduğunu öğrenmektedirler.
16 65828 Posta hizmetlerinin geçmişten günümüze nasıl değişip geliştiğini öğrenmişlerdir.
17 65829 PTTbank İşlemlerinin neler olduğunu öğrenmişlerdir.
18 65830 Hizmet sektöründe etkili iletişimin önemini nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmişlerdir.
19 65831 Özeleştiri yeteneği geliştirerek yaşam boyu öğrenmeye açık olur
20 65832 Ticari hayatta karşılaşılan hukuki ihtilafların çözümü hakkında fikir yürütme becerisi kazandırılmış olacaktır.
21 65833 PTT deki tüm mevzuatları okup yorumlayabilme, çözüm bulunamayan durumlarda mevzuat çerçevesinde çözüm üretebilme
22 65834 Makro ve mikro iktisatın ne demek olduğunu öğrenip iktisadi yorum yapabilme
23 65835 Pazarlamanın temel kavramları ve tutundurma faaliyetlerinin neler olduğunu ve önemini kavrama
24 65836 Resmi yazışma teknikleri hakkında bilgi edinirler
25 65837 Akıllı, dürüst, hızlı çözüme yönelik davranışlar geliştirme
26 65838 Tebligatın önemi, nasıl teslim edileceği ve meslek etiği.
27 65839 Kargo gönderilerinin nasıl teslim edileceğini öğrenme
29 70142 Yeni Program Çıktısı

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2
2 3
3 4
4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek