Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP101 Botanik 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Botanik bilimini öğrenciye tanıtmak, bitkilerin hücre, doku ve organlarını inceleyerek, yapılarını ve işlevlerini öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yeliz GENÇ BEKİROĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1-Botanik biliminin tanımı kapsamı ve sınıflandırılması 2-Bitki Hücresinin Yapısı; Hücre zarı ve hücre çeperi 3-Bitki Hücresinin Yapısı; Sitoplazma ve organeller 4-Bitki Bünyesinin Kimyasal Bileşimi 5-Bitki Hücresinde Madde Geçişleri 6-Hücre Bölünmesi 7-Histoloji (doku bilimi) Meristematik dokular 8-Histoloji (doku bilimi) Sürekli Dokular 9-ARA SINAV 10-Vejetatif Organlar – Kök 11-Vejetatif Organlar – Gövde 12-Vejetatif Organlar – Yaprak 13-Generatif Bitki Organları- Çiçek, Meyve, Tohum 14- Bitkilerin Sınıflandırılması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 13 1 13
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 7 4 28
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Botanik biliminin tanımı kapsamı ve sınıflandırılması
2 2-Bitki Hücresinin Yapısı; Hücre zarı ve hücre çeperi 2-hücre zarı ve çeperi.pptx
3 3-Bitki Hücresinin Yapısı; Sitoplazma ve organeller 3-Sitoplazma ve Organeller.pptx
4 4-Bitki Bünyesinin Kimyasal Bileşimi 4-Bitki Bünyesinin Kimyasal Bileşimi.pptx
5 5-Bitki Hücresinde Madde Geçişleri 5-Bitki hücresinde madde geçişleri.pptx
6 6-Hücre Bölünmesi 6-Hücre Bölünmesi.pptx
7 7-Histoloji (doku bilimi) Meristematik dokular 7-Histoloji Meristematik Dokular.pptx
8 8-Histoloji (doku bilimi) Sürekli Dokular 8-Histoloji Sürekli dokular.pptx
9 9. ARASINAV
10 10- Vejetatif Organlar – Kök 10-Vejetatif Organlar KÖK.pptx
11 11-Vejetatif Organlar – Gövde 11-Vejetatif Organlar GÖVDE.pptx
12 12-Vejetatif Organlar – Yaprak 12-Vejetatif Organlar YAPRAK.pptx
13 13-Generatif Bitki Organları- Çiçek ,Meyve, Tohum 13-Generatif Bitki Organları ÇİÇEK MEYVE TOHUM.pptx
14 14- Bitkilerin Sınıflandırılması
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249965 Botaniğin tanımı ve kapsamını kavrar.
2 1249966 Bitki hücre yapısını kavrar.
3 1249967 Bitkisel dokuları anlar ve ifade eder
4 1249968 Bitki organlarını tanır ve kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 1 2 5 5 5 5 3 2 4 2
2 2 1 1 2 5 5 5 5 3 2 4 2
3 2 1 1 2 5 5 5 5 3 2 4 2
4 2 1 1 2 5 5 5 5 3 2 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek