Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP103 Zooloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Hayvansal hücre, doku, organ ve sistemler ile hayvanlarda metabolizma, kalıtım, ekoloji ve sistematik konularında bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Yeliz GENÇ BEKİROĞLU

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- Zoolojiye giriş 2- Hücre, Hücre Yapısı, Organeller 3- Canlılardaki Kimyasal Bileşikler 4- Dokular; Epitel Doku, Bağ Dokusu, Kıkırdak Doku, Kemik Dokusu 5- Dokular; Kan Dokusu, Kas Dokusu, Sinir dokusu 6- Organlar ve sistemler ; Hareket Sistemi, Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi 7- Organlar ve sistemler; Duyu Organları, Endokrin sistem, Solunum Sistemi 8- Organlar ve Sistemler; Üreme Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi 9- Ara Sınav 10- Enerji ve metabolizma 11- Beslenme 12- Kalıtım 13- Ekoloji 14- Sistematik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 9 2 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Zoolojiye giriş 1- zoolojiye giriş.pptx
2 2- Hücre, Hücre Yapısı, Organeller 2-3- HÜCRE.ppt
3 3- Canlılardaki Kimyasal Bileşikler 2-3- HÜCRE.ppt
4 4- Dokular; Epitel Doku, Bağ Dokusu, Kıkırdak Doku, Kemik Dokusu 4-5--dokular.ppt
5 5- Dokular; Kan Dokusu, Kas Dokusu, Sinir dokusu 4-5--dokular.ppt
6 6- Organlar ve sistemler ; Hareket Sistemi, Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi 6-7- Sistemler.pptx
7 7- Organlar ve sistemler; Duyu Organları, Endokrin sistem, Solunum Sistemi 6-7-8- Sistemler.pptx
8 8- Organlar ve Sistemler; Üreme Sistemi, Sindirim Sistemi, Boşaltım Sistemi 6-7-8- Sistemler.pptx
9 9- Ara Sınav
10 10- Enerji ve metabolizma 10- enerji ve metabolizma.pptx
11 11- Beslenme 11- beslenme.pptx
12 12- Kalıtım
13 13- Ekoloji
14 14- Sistematik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1139981 Zoolojinin temel konuları hakkında bilgi ve fikir sahibi olur
2 1132299 Hayvanların anatomik yapı ve fizyolojik işlevlerini anlayabilir
3 1130343 Canlılar arasında beslenme, metabolizma, enerji ve ekolojik ilişkileri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 1 5 2 1 4 1 1
2 1 1 1 2 1 1 5 2 1 4 1 1
3 2 1 1 2 1 1 5 2 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek