Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP105 Bitki Ekolojisi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Çevreyi oluşturan canlı ve cansız unsurlar arasındaki ilişkileri incelemek ve bu ilişkiler sonucunda meydana gelen doğal ve yapay olayları tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tuba TOPRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kışlalıoğlu, M., Berkes, F., “Ekoloji ve Çevre Bilimleri”, ISBN: 975-14-0187-9, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2003. Muslu, Y., “Ekoloji ve Çevre Sorunları”, ISBN: 975-6755-26-1, Aktif Yayınevi, İstanbul, Türkiye. Gökmen, S., “Genel Ekoloji”, ISBN: 978-9944-77-170-2, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Türkiye. Eser, D. "Tarımsal Ekoloji" A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları, Ankara, Türkiye

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekolojiye yaklaşımlar ve bilimsel metot, geri besleme mekanizmaları ve sistem kavramı, evrim ve ekoloji, ekosistemlerin yapısı ve fonksiyonları, besin zinciri ve besin ağları, besin piramidi, popülasyonlar ve komüniteler, niş yaklaşımı, canlı sistemlerde enerji ve kimyasal madde akışı, ekosistemlerde enerji bütçesi ve verimlilik, doğal denge ve ekolojinin prensipleri, popülasyon ekolojisi gibi konuları öğretir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 15 6 90

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekolojik çevre kavramı Tarımsal Ekoloji.pdf
Tarımsal Ekoloji (1).pdf
2 Sistemler ve modeller, ekosistem kavramı Tarımsal Ekoloji.pdf
3 Ekoloji ve çevre bilimlerinde enerji Tarımsal Ekoloji.pdf
4 Enerji ve kullanılabilir enerji kavramı, besin zincirleri ve besin ağları Tarımsal Ekoloji.pdf
5 Ekolojik döngüler Tarımsal Ekoloji.pdf
6 Ekolojik döngüler ve ekosistem sağlığı Tarımsal Ekoloji.pdf
7 Tarım ve İklim Faktörleri Tarımsal Ekoloji.pdf
8 Işık Tarımsal Ekoloji.pdf
9 Sıcaklık Tarımsal Ekoloji.pdf
10 Ara sınav
11 Hava ve Hava Hareketleri Tarımsal Ekoloji.pdf
12 Yağış Tarımsal Ekoloji.pdf
13 Tarım Faktörleri Tarımsal Ekoloji.pdf
14 Tarım Faktörleri (Devam), Toprak Faktörleri Tarımsal Ekoloji.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120317 ekoloji ile ilgili terimleri kavrar
2 1189664 iklim faktörlerini bilir
3 1197220 tarım ve iklim ilişkisini kavrar
4 1161425 Çevre sorunlarını ekoloji bilgisini kullanarak değerlendirme ve çözme becerisi kazanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2
3 1 3 4 3 2 4 3 2 2 2 1 1
4 3 2 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek