Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP107 Bitki Fizyolojisi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere bahçe bitkilerindeki önemli fizyolojik olaylar hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Ömer Çalışkan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taiz, L. and Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi. Üçüncü baskıdan çeviri, Çev. Ed. Prof. Dr. İsmail Türkan, Palme yayıncılık, Ankara, 690s. Avcıoğlu, R. ve Gürel, A., 2000. Bitki Fizyolojisi. E. Ü. Zir. Fak. Yay. Ders Notları, No: 64/1, 368s. Suna BOZCUK, 1997. Bitki Fizyolojisi.Hatiboğlu Yayınevi,Ankara. KACAR, Burhan ve ark. Bitki Fizyolojisi, Nobel Yayın, Ankara, 2009

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitki fizyolojisini bahçe bitkileri açısından önemi, bitki su ilişkisi, osmosis, turgor, difüzyon, su alımı, ksilemin yapısı, transpirasyon, bitki besin elementleri, fotosentez ve ışığın bitkilerin için önemi, solunum, bitki büyüme düzenleyiciler, bitkilerde stres fizyolojisi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitkiler için bitki fizyolojisinin önemi. Bitki fizyolojiisi 1. ders 19.10.2008.ppt
2 Bitki yapısına genel bir bakış, bitki hücresi ve organelleri, iletim, temel ve destek dokuların yapıları ve işlevleri, kök, gövde ve yaprağın yapısı ve görevleri. 1. HÜCRE.pptx
3 Suyun bitki yaşamındaki önemi, suyun alınımı ve taşınımı, mineral madde eksikleri ve bitkilerdeki belirtileri, mineral maddelerin alınımı ve taşınımı. 3. SU ABS.pptx
4 Transpirasyonun (terleme) tanımı ve düzenlenmesi, bitkilerde transpirasyonu etkileyen faktörler. Bitkilerde Su Kaybı (Transpirasyon).ppt
5 Fotosentezin evreleri, ışık reaksiyonları ve düzenlenmesi. 7. FOTOSENTEZ.pptx
6 Fotosentezin karbon reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik yönden önemi. 7. FOTOSENTEZ.pptx
7 Organik madde taşınım yolları, modellerive hızı, kaynaktan havuza ve basınç akış mekanizmaları. 2007 fizyoloji ders notlarıözet.doc
8 Osmosiz, turgor ve difüzyon 2007 fizyoloji ders notlarıözet.doc
9 Solunum metabolizması, glikolizis ve sitrik asit döngüsü, lipid metabolizması. 8. SOLUNUM.pptx
10 Ara Sınav
11 Embryogenesis, hücre ve organel farklılaşması, yaşlanma (senesens) ve hücre ölümü. 7a. Fotosentez ürünlerinin taşınması.pptx
12 Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin taşınımı ve fizyolojik etkileri, gibberellinlerin büyüme ve gelişme üzerine etkileri ve fizyolojik mekanizmaları. 9. HORMONLAR.pptx
13 Sitokinin taşınımıve biyolojik rolleri, etilenin bitki gelişim ve fizyolojisi üzerine etkileri, absizik asitin taşınımı, bitki gelişimindeki etkileri. 9. HORMONLAR.pptx
14 Çiçeklenmenin kontrolü, çiçek organlarının gelişimi, fotoperiyodizm, vernelizasyon. Stres fizyolojisi, su stresi ve kuraklığa dayanım, sıcaklık stresi, tuzluluk stresi, oksijen stresi. 10. STRES FİZYOLOJİSİ.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1163726 Bitki yapısını; hücre ve organeller ile bunların fonksiyonlarını kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek