Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP102 Genetik ve Bitki Islahı 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bitki ıslahının genetik ilkeleri ve ıslah yöntemlerini öğreterek üretici ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda bitkileri ıslah edebilecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, S. ve M. Özgen, 2006. “Bitki Islahı” Ders Kitabı, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, Anakara Üniversitesi Matbaası, Ankara. Bitki Islahı, Prof. Dr. İbrahim Genç, Prof. Dr.Tacettin Yağbasanlar, Çukurova Üniversitesi Ders Kitapları No:13 Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar / Plant Biotechnology and Genetics: Principles, Techniques, and Applications 2012 ISBN 978-605-133-182-9 Principals of Cultivar Development, Theory and thechnique. Walter R. Fehr Iowa State University

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mendel genetiği, olasılık, monohibrit, dihibrit çaprazlamalar, Mendel genetiğinden sapmalar, eksik ve kodominans, gen interaksiyonları, hücre bölünmesi ve kromozomlar, bağlantı, crossing over ve kromozom haritaları, khi- kare testi, kromozom varyasyonları, farklı türlerde kromozomlar, kromozomlar ve cinsiyet oluşumu, cinsiyete bağlı kalıtım, kromozomal mutasyonlar, DNA’nın kimyasal yapısı ve analizi DNA replikasyonu ve sentezi, DNA organizasyonu, transkripsiyon ve prokaryotlarda transkripsiyon kontrolü, ökaryotik gen yapısı ve ekspresyonu, translasyon, gen mutasyonları, DNA tahribi ve onarımı, transposable elementler ve kanser, bakteri ve faj genetiği, gelişim genetiği ve gelişimin genetik kontrolü, DNA klonlama ve manipulasyonu, recombinant DNA teknolojisi ve tarımda uygulanması ve populasyon genetiği konuları işlenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
3 Bütünleme Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 13 1 13
20 Rapor Hazırlama 1 23 23
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki ıslahının tarihçesi, önemi ve amacı, kültür bitkilerinin evrimi, bitki ıslahının tarımsal üretime etkileri bitki Islahı.pdf
2 Bitkilerde üreme sistemleri ve ıslah tekniği, çiçek morfolojisi, tozlanma ve döllenme, hücre bölünmesi, tarla bitkilerinde döllenme şekilleri bitki Islahı.pdf
3 Bitki ıslahının genetik ve stogenetik ilkeleri, bitkilerde değişim, kalıtım mekanizması, basit karakterlerin kalıtımı, iki karakterli melezleme ve kalıtımı, allel genler arası ilişkiler, allel olmayan genler arası ilişkiler bitki Islahı.pdf
4 Bağlantı (linkage), kantitatif kalıtım, kalıtım derecesi (heritability) bitki Islahı.pdf
5 Hetorosis ve bitki ıslahı yönünden önemi, heterosisin genetik açıklaması, heterosisin ıslahta kullanımı bitki Islahı.pdf
6 Bitkilerde uyuşmazlık ve kısırlık. Genetik erkek kısırlığı, stoplazmik erkek kısırlığı, stoplazmik genetik erkek kısırlığı. bitki Islahı.pdf
7 Kendine döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı,Melezleme ıslahı bitki Islahı.pdf
8 Yabancı döllenen bitkilere uygulanan ıslah yöntemleri. Seleksiyon ıslahı, melezleme ıslahı, sentetik çeşitler bitki Islahı.pdf
9 Hem kendine hem yabancı döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. mutasyon ıslahı, tek tohum soy yöntemi, erken kuşaklarda değerlendirme bitki Islahı.pdf
10 Arasınav bitki Islahı.pdf
11 Hem kendine hem yabancı döllenen bitlilerde uygulanan ıslah yöntemleri. Mutasyon ıslahı, poyploidy bitki Islahı.pdf
12 Hastalıklara ve zararlılara dayanıklılık ıslahı bitki Islahı.pdf
13 Ters çevre şartlarına dayanıklılık bitki Islahı.pdf
14 Moleküler bitki ıslahının temel ilkeleri ve önemli gen aktarma teknikleri bitki Islahı.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
71949 1170725 bitki ıslahının önemini, kültür bitkilerin evrimini ve gen merkezlerini
71950 1181874 yeni tarımsal alanlara uygun çeşitlerin geliştirilmesi, modern bitki ıslahının genetik prensiplerini, ve bitkilerde melezleme tekniğini
71951 1161170 melezlemelerden sonra ortaya çıkabilecek genetik açılımlar, biyotik ve abiyotik sitres faktörlerine karşı dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesinde bitki ıslahının önemini öğrenebilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
71949 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5
71950 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
71951 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek