Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP104 Toprak Bilgisi ve Verimliliği 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Toprak Biliminin doğuşu ve gelişimi; toprağın tanımı (Toprak nedir, ne değildir? Tanım içerisinde yer alan kavramlar); toprakların jeolojik kökeni (Jeolojik devirler, toprak oluşturan kayalar ve minerallerle toprak oluşumu arasındaki ilişki); toprak oluşum aşamaları-jeogenesis ve pedogenesis, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri, toprağın sınıflandırılması ve korunması, Türkiye topraklarını sınıflandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tuba TOPRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Abdusselam ERGENE, 1995.Toprak Biliminin Esasları. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ofset, Erzurum, 1995 Soils: Genesis and Geomorphology by Randall J. Schaetzl and Sharon Anderson (Jun 20, 2005) Essential Soil Science: A Clear and Concise Introduction to Soil Science by Mark Ashman and Geeta Puri (Jun 15, 2002) Principles and Practice of Soil Science: The Soil as a Natural Resource by R. E. White (Oct 1, 2005)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Toprakların esas yapı maddeleri; 2. Ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; 3. Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları; 4. Toprak oluşumunu etkileyen etmenler; 5. Toprak profili; 6. Toprak sınıflandırılması; 7. Mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri; 8. Mineral topraklardaki bitki besin maddeleri; 9. Toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi; 10. Organik topraklar; 11. Toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toprakların esas yapı maddeleri toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
2 Ana materyalin orjini, oluşumu ve sınıflandırılması toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
3 Toprak oluşumunda aşınma, ayrışma ve birleşme olayları toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
4 Toprak oluşumunu etkileyen faktörler toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
5 Toprak profili toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
6 Toprakların sınıflandırılması toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
7 Mineral toprakların fiziksel ve kimyasal özellikleri toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
8 Mineral topraklardaki bitki besin maddeleri toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
9 Toprak reaksiyonu, toprak suyu, toprak canlıları, toprak organik maddesi, toprak havası, toprak sıcaklığı, kireç ve toprakların kireçlenmesi toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
10 Arasınav
11 Organik topraklar toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
12 Toprak verimliliği ve toprakta bitkiye mutlak gerekli besin elementlerinin durumu toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf
13 toprak-bilgisi-ve-bitki-besleme.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1117112 toprağın kıymetini bilir
2 1117113 Toprak biliminin esaslarını
3 1117114 Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik özellikleri
4 1117115 Ülkemizdeki toprak tipleri
5 1117116 Toprak oluşum süreçleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek