Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP106 Organik Tarımın Genel İkleleri 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik tarım, Türkiye’de ekolojik tarımın gelişimi, Türkiye ve Dünya’da ekolojik tarımın avantaj ve dezavantajları, Organik tarımda bitki besleme ve gübreleme, Organik tarımda gübre kaynakları ve uygulama modelleri, Organik tarımda toprak ve bitki besleme yönetimi, Organik tarımsal üretimde kalite kontrol sistemleri, Organik tarımda kullanılan bitki koruma yöntemleri, Organik tarımda biyolojik mücadele yöntemleri, Organik tarımın uygulama esas ve yönetmeliklerini belirlemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Çırak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doç. Dr. Metin TURAN, 2006.Ekolojik Tarım Ders Notları. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bölümü, Ofset, Erzurum, 2005 Prof. Dr. Nicolas Lampkin, 1990. Organic FarmingPublished by Farming Pres Books and Videos Wharfedale Road Ipswich IP1 4LG, United Kingdom Prof. Dr. Sücaatin KIRIMHAN, 2005. Organik Tarım Sistemleri ve Çevre 1. Baskı350.s Tuhan Kitabevi, Ofset Matbaacılık Tesisleri, Ankara Hürriyet Taşbaşlı, Bilal Zeytin, 2003. Organik Tarımın Temel İlkeleri Tarım ve Köy İşleri Banklığı, Araştıram ve Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Anakara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 6 30
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Tarımın İlkeleri 1_BİTKİLERİN KÜLTÜRE ALINMASI.ppt
2 Dünya’da Organik Tarım 2_Kültür Bitkileriyle Yabani Bitkiler Arasındaki Farklar.ppt
3 Türkiye’de Organik Tarım 3_Bitkilerde üreme.ppt
4 Organik Tarıma Giriş 3_Bitkilerde üreme.ppt
5 Organik Tarım 5_toprak_işl_nadas_ekim.ppt
6 Organik Tarım İlkeleri 5_toprak_işl_nadas_ekim.ppt
7 Organik Tarımsal Üretimde Kalite Kontrol Sistemi 6_GÜBRELEME.ppt
8 Organik Tarım Yönetimi 6_GÜBRELEME.ppt
9 Organik Tarımın Etkileri 7_mücadele yöntemleri.ppt
10 vize sınavı
11 Organik Tarımda Toprak Kalitesi 7_mücadele yöntemleri.ppt
12 Organik Tarımda Toprak Verimliliği 8_genel_ilkeler_sunum.ppt
13 Organik Tarımın Toprak Özelliklerine Etkisi org_tar_gen_ilk.doc
14 Organik Tarımda Toprak Koruma Yönetimleri org_tar_gen_ilk.doc
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1158761 Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik tarım, Türkiye’de ekolojik tarımın gelişimi, Türkiye ve Dünya’da ekolojik tarımın avantaj ve dezavantajları, Organik tarımda bitki besleme ve gübreleme, Organik tarımda gübre kaynakları ve uygulama modelleri, Organik tarımda toprak ve bitki besleme yönetimi, Organik tarımsal üretimde kalite kontrol sistemleri, Organik tarımda kullanılan bitki koruma yöntemleri, Organik tarımda biyolojik mücadele yöntemleri, Organik tarımın uygulama esas ve yönetmelikleri hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 5 2 4 1 3 4 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek