Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP207 Organik Yem Bitkileri Yetiştiriciliği 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Hayvan beslenmesinde önemli bir yeri olan kaliteli kaba yemin başlıca ana kaynakları çayır-meralar ile tarla tarımı içerisinde yer alan yem bitkileri üretimidir. Bu dersin temel amacı öğrencilere yem bitkileri türlerini ve bu türlerin yetiştirme tekniklerini öğretmek; çayır-mera ile amenajman hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Açıkgöz, E. 2001. Yem bitkileri. III: baskı, VİPAŞ Yay. No: 182, 584 s. 2. Gökkuş, A., Koç, A. 2001. Mera ve Çayır Yönetimi. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 228, 329 s.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yem bitkileri kültürünün tanımı ve tarihçesi, Ekolojik esasları, serin ve sıcak mevsim yem bitkilerinin sınıflandırılması, buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin organik yetiştirme teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 yem bitkilerine giriş 1.ders.pptx
2 Yem bitkilerinin sınıflandırılması 2.ders.pptx
3 yonca 3.ders.pptx
4 yonca tohumculuğu 4.ders.pptx
5 korunga 5.ders.pptx
6 yaygın fiğ 6.ders.pptx
7 tüylü fiğ 7.ders.pptx
8 macar fiği 8.ders.pptx
9 yem bezelyesi 9.ders.pptx
10 silaj-1 10. ders.pptx
11 silaj-2 11.ders.pptx
12 silaj-3 12.ders.pptx
13 mera yönetimi 13.ders.ppt
14 otlatma sistemleri 14.ders.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1179995 Türkiye için önemli yem bitkisi türlerini tanıyabilme
2 1185524 Buğdaygil ve baklagil yem bitkisi türlerini morfolojik özelliklerinden teşhis edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 1 2 4 2 1 2
2 2 2 3 1 4 1 3 3 2 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek