Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP209 Organik Sebze Yetiştiriciliği-I (Açık) 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Sebze yetiştiriciliği konusunda kaliteyi esas alan temel yetiştiricilik bilgilerini öğrenmiş, sebzeciliğin ülke ve dünya ekonomisindeki güncel yerini kavramış ve sebze üretiminin kritik aşamalarını yönetebilecek nitelikte bireyler yetiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

C., Eliot, 2003. The New Organic Grower. Textbook. S., Karl, 2002. Successfull Small-Scale Farming: An Organic Approach. Textbook. S., Uzun, 2002. Organik Sebzecilik, Konferans, Samsun, 2002. S., Uzun, 2007. Seracılıkta konvensiyonel-Organik karşılaştırılması. I. Organik seracılık kongresi, Bahçeşehir Üniversitesi, 19-20 Ekim-2007, İstanbul. Anonymous, 2009. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Organik Tarım Mevzuatı ve Yönetmeliği ve AB Organik Tarım Yönetmeliğine Uyumu (web sitesi). Related articles (periodicals) and web sites.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Sebzenin tanımı ve sınıflandırılması; 2. Sebzelerin beslenme ve insan sağlığı açısından önemi; 3. Dünya ve Türkiye’de sebze üretimi; 4. Tarım bölgelerimize göre sebzecilik; 5. Sebze yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler; 6. Sebzelerde görülen çiçek yapıları ve çoğaltma teknikleri; 7. Organik sebze bahçesi tesisi; 8. Organik sebze yetiştiriciliğinde uygulanan kültürel işlemler (toprak işleme, gübreleme, sulama, çapalama), 9. Sıcak sebze türleri (domates, biber, patlıcan, hıyar, karpuz, havuç, karnabahar, soğan vb) ve yetiştiriciliği 10. Ara Sınav, 11. Serin sebze türleri ve yetiştiriciliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sebze ve sebzeciliğin tanımı, sebzelerin beslenme ve sağlık üzerine etkileri sebze 2.pdf
2 Dünya ve ülkemizde sebzeciliğin ekonomik önemi ve mevcut durum Türkiye’de sebze üretim bölgeleri sebze 2.pdf
3 Çiçek ve Döllenme Biyolojilerine Göre Siniflandirma, Kültürlerine Göre Siniflandirma, Yenilen Kisimlarina Göre Siniflandirma TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
4 Sebzelerin değerlendirme şekilleri TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
5 Sebzecilikte işletme şekilleri (tarla, ticari, aile, organik) sebze 2.pdf
6 Sebze Bahçesinin Kuruluşu, Bahçenin Sinirlandirilmasi, Yetiştirme Yerlerinin Hazirlanmasi, Bitki Yetiştirme Yerleri TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
7 Sebzecilik Yapilan Topraklar, Toprağin Hazirlanmasi, Toprak Işlemede Kullanilan Alet ve Vasitalar 1099_Bahce_sebze.pdf
8 Sebzecilikte Su ve Sulama Usulleri 1099_Bahce_sebze.pdf
9 Sebzecilikte Kullanilan Gübreler ve Gübreleme 1099_Bahce_sebze.pdf
10 Ara Sınav
11 Sebzecilikte Tohum,Tohumlarin Muhafazasi TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
12 Sebzecilikte Münavebe TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
13 Sebzecilikte üretim yöntemleri (vegetatif ve generatif üretim) TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
14 Sebze Bahçelerinde Yapilan Yillik Bakim Işleri sebze 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1118720 Organik tarım kurallarına göre, tarımsal üretimi planlama ve devam ettirebilme becerisi kazanır
2 1121388 Tarımsal üretimde çevre ve insan sağlığını ön planda tutabilmeyi öğrenir.
3 1137366 Sebzeler hakkında genel yetiştirme ilkelerini ve bahçevanlık tekniklerini uygulayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek