Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP203 Organik Tarımda Hastalıklar 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bitki hastalıklarına karşı mücadelede kullanılan yöntemler ve kullanılan biyolojik ve kimyasal preparatlar hakkında bilgilendirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Eda BUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ecevit, O., Tuncer, C., Karaca, G, 1999. Bitki Koruma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No: 20. SAMSUN.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bitkilerde hastalık oluşturan etmenlere karşı uygulanan yasal, kültürel, fiziksel, mekanik, biyolojik ve kimyasal savaş yöntemleri, entegre savaş ve erken uyarı, fungisitlerin sınıflandırılması, formülasyon tipleri, etki mekanizmaları, uygulama prensipleri, çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkileri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 16 16
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 16 3 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olan faktörler, bitki hastalıklarıyla savaş yöntemleri: Yasal önlemler; karantina, sertifikasyon, düzenleme. https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
2 Kültürel önlemler; inokulumun girişini önlemeye yönelik uygulamalar, var olan inokulumu azaltmaya ya da ortadan kaldırmaya yönelik uygulamalar, enfeksiyonu azaltmaya ya da önlemeye yönelik uygulamalar https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
3 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
4 Fiziksel savaş; ısı uygulamaları, ışın uygulamaları Mekanik savaş https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
5 Biyolojik savaş https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
6 Biyolojik savaş https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
7 Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
8 Kimyasal savaş: İlgili terimler; aktif madde, teknik madde, dolgu maddesi, sinerjist, doz, kalibrasyon, letal doz, etkili doz, rezüdi, tolerans, ADI, sistemik etki, selektivite, toksisite, fitotoksisite, formülasyon. formülasyon kullanımının nedenleri, formülasyonda bulunan maddeler https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
9 Formülasyon tipleri; toz, ıslanabilir toz, emülsiyon konsantre, suda çözünen toz, suda çözünen konsantre, akıcı konsantre, kuru tohum ilaçları, granüller, yağlar, pellet, tablet ve macunlar https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
10 Arasınav
11 İlaçlama yöntemleri https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
12 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
13 İlaçlama sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekli hususlar, yeni bir etkili maddenin piyasaya çıkıncaya kadar geçirdiği aşamalar, fungisitlerin etki mekanizmaları, koruyucu fungisitler; avantaj ve dezavantajları https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html
14 Sistemik fungisitler; avantaj ve dezavantajları, kimyasal savaşın avantaj ve dezavantajları, önceden tahmin ve erken uyarı, entegre savaş https://docplayer.biz.tr/1813130-Bitki-koruma-fitopatoloji.html

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
68730 1197616 Bitki hastalıklarıyla mücadelede kullanılan yöntemleri, avantaj ve dezavantajlarını bilir.
68731 1206713 Bitkilerdeki dayanıklılık mekanizmalarını ve biyolojik savaşta kullanılan mekanizmaları bilir.
68732 1206891 Kimyasal savaşta kullanılan fungisit formülasyonlarını, etkili maddelerini ve etki mekanizmalarını bilir.
68733 1208624 Entegre savaşın ve erken uyarının avantajlarını ve uygulama koşullarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
68730 2 3 4 2 4 4 2
68731 4 4 2 4 4 4 2 4
68732
68733
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek