Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP201 Araştırma ve Deneme Metodları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bilimsel bir araştırmanın planlanmasında dikkat edilecek önemli hususları ve temel deneme planlarını karşılaştırmalı olarak örneklerle öğrenerek aralarında tercih yapabilecekleri seviyede bilgi birikime erişmesi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tuba TOPRAK

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bek, Y. ve E. Efe, (1989). Araştırma ve Deneme Metotları I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 71, Adana. 2. Yıldız, N. ve H, Bircan, (1994). Araştırma ve Deneme Metotları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. 3. Düzgüneş, O., T.Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, (1987). Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Ankara. 4. Işık, A., (2006). İstatistik-II. Beta Yayınları, İstanbul. 5. İnternet arama motorları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve Temel Kavramlar, Varyans Analizi Tekniği, Tek Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Parselleri Deneme Planı), Çoklu Karşılaştırma Testleri, İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı), Latin Kare Deneme Planı, İçiçe Sınıflanmış Deneme Planları, Faktöriyel Denemeler, Bölünmüş Parseller Deneme Planı, Bölünen Bölünmüş Parseller Deneme Planı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 11 33

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar deney_tasarimi.pdf
2 Varyans Analizi Tekniği deney_tasarimi.pdf
3 Varyans Analizi Tekniği deney_tasarimi.pdf
4 Tek Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Parselleri Deneme Planı) deney_tasarimi.pdf
5 Çoklu Karşılaştırma Testleri deney_tasarimi.pdf
6 İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı) (Tekerrürsüz) deney_tasarimi.pdf
7 İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı) (Tekerrürlü) deney_tasarimi.pdf
8 Latin Kare Deneme Planı deney_tasarimi.pdf
9 Genel değerlendirme deney_tasarimi.pdf
10 Arasınav
11 İçiçe sınıflanmış deneme planı deney_tasarimi.pdf
12 Faktöriyel denemeler deney_tasarimi.pdf
13 Faktöriyel denemeler, Bölünmüş Parseller Deneme Planı deney_tasarimi.pdf
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı deney_tasarimi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124139 deneme planlarını birbiriyle karşılaştırıp tercih yapabilir
2 1142288 bilimsel bir araştırmanın planlanmasında dikkat edilecek önemli hususları bilir,
3 1174173 tipik deneme planları hakkında bilgi sahibi olur
4 1160030 tipik deneme planlarına ait verilerin analizlerini yapabilir ve sonuçları yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2
2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1
3 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2
4 4 3 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek