Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP225 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Araştırma yapma yeterlikleri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necdet Çamaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaya, Z. ve Şahin, M., 2013. Meslek Yüksekokulları İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. II. Genişletilmiş Baskı, Eğitim Yayınevi, 197 s., Konya. ISBN: 978-605-5176-31-0.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta; Araştırma konularını seçme 2. Hafta; Araştırma konularını seçme 3. Hafta; Kaynak araştırması yapma 4. Hafta; Kaynak araştırması yapma 5. Hafta; Kaynak araştırması yapma 6. Hafta; Araştırma sonuçlarını değerlendirme 7. Hafta; Araştırma sonuçlarını değerlendirme 8. Hafta; Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme 9. Hafta; Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme 10. Hafta; Ara sınav 11. Hafta; Sunuma hazırlık yapma 12. Hafta; Sunuma hazırlık yapma 13. Hafta; Sunumu yapma 14. Hafta; Sunumu yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma konularını seçme
2 Araştırma konularını seçme
3 Kaynak araştırması yapma
4 Kaynak araştırması yapma
5 Kaynak araştırması yapma
6 Araştırma sonuçlarını değerlendirme
7 Araştırma sonuçlarını değerlendirme
8 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme
9 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme
10 Arasınav
11 Sunuma hazırlık yapma
12 Sunuma hazırlık yapma
13 Sunumu yapma
14 Sunumu yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278600 Araştırma yapmak
2 1278601 Araştırma raporu hazırlamak
3 1278602 Araştırmayı sunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 5
2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 1 2 5
3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek