Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP205 Organik Ürünlerin İşlenmesi, Muhafazası Pazar 927003 2 3 0

Dersin Amacı

Organik ürünlerin hasadı, işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması ve pazarlanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karaçalı, İ., 2009, Bahçe Ürünlerinin Muhafazası ve Pazarlanması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, No: 494. İzmir. 2. Cemeroğlu, B., Yemenci, A. ve Özkan, M., 2001. Meyve Sebze İşleme Teknolojisi. 1 Meyve ve Sebzelerin Bileşimi Soğukta Depolanmaları. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları No:24.Ankara. 3. Ders Notu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Organik tarım ürünlerinde, hasat ve hasat sonrası kayıplarının nedenlerinin kavranması. Hasattan tüketim aşamasına kadar geçen sürede ürünlerinin karşılaştığı ortamları ve bu aşamada depo koşulları başta olmak üzere taşıma ve lojistik aşamalarında soğuk teknolojisinin ve hasat sonrası kayıpların incelenmesi. İşleme tekniklerinin incelenmesi. Standardizasyon, kalite ve pazara ürün hazırlanması konularının incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. GİRİŞ 1.1. Üretimde Yaşanan Gelişmeler 1.2. İhracat ve İthalatta Yaşanan Gelişmeler 1.3. Organik Gıda Üretimi 1.4. Ürün Formülasyonları = Ürün İçerikleri (ingredient) 1.5. Organik Ürün Prosesleri 1.6. Organik Üretimin Denetlenmesi
2 2. HASAT 2.1. Erken veya geç yapılan hasadın sakıncaları 2.2. Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler
3 2. HASAT 2.1. Erken veya geç yapılan hasadın sakıncaları 2.2. Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler
4 2. HASAT 2.1. Erken veya geç yapılan hasadın sakıncaları 2.2. Uygun Hasat Zamanının Belirlenmesinde Kullanılan Ölçütler
5 3. STANDARDİZASYON 3.1. Kalite ve sınıflama
6 4. AMBALAJLAMA (PAKETLEME) İŞLEMLERİ 5. OLGUNLAŞTIRMA VE SARARTMA UYGULAMALARI
7 6. PAZARA SUNMA VE SATIŞ
8 7. MUHAFAZA UYGULAMALARI 7.1. Soğukta muhafaza yöntemleri 7.1.1. Doğal soğutmalı depolarda muhafaza 7.1.2. Yapay soğutmalı depolarda muhafaza 7.1.3. Kontrollü atmosferde muhafaza
9 7. MUHAFAZA UYGULAMALARI 7.1. Soğukta muhafaza yöntemleri 7.1.1. Doğal soğutmalı depolarda muhafaza 7.1.2. Yapay soğutmalı depolarda muhafaza 7.1.3. Kontrollü atmosferde muhafaza
10 Ara sınav
11 7.2. Ürün Kalitesi ve Depolama Ömrü Üzerine Etkili Hasat Sonrası Faktörler 7.2.1. Metabolizma – Solunum hızı – Solunum oranı 7.2.2. Sıcaklık Faktörü ve Soğutmanın Önemi 7.2.3. Su Kaybı 7.2.4. Fiziksel Zedelenmeler 7.2.5. Fizyolojik Bozulmalar 7.2.6. Patolojik Hastalıklar 7.2.7. Etilen
12 7.2. Ürün Kalitesi ve Depolama Ömrü Üzerine Etkili Hasat Sonrası Faktörler 7.2.1. Metabolizma – Solunum hızı – Solunum oranı 7.2.2. Sıcaklık Faktörü ve Soğutmanın Önemi 7.2.3. Su Kaybı 7.2.4. Fiziksel Zedelenmeler 7.2.5. Fizyolojik Bozulmalar 7.2.6. Patolojik Hastalıklar 7.2.7. Etilen
13 8. ORGANIK ÜRÜNLERIN İŞLENMESI, AMBALAJLANMASI, ETIKETLENMESI, DEPOLANMASI, TAŞINMASI VE PAZARLANMASI KURALLARI
14 8. ORGANIK ÜRÜNLERIN İŞLENMESI, AMBALAJLANMASI, ETIKETLENMESI, DEPOLANMASI, TAŞINMASI VE PAZARLANMASI KURALLARI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377806 Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini organik kurallara gore yürütür.
2 1386949 Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek organik yöntemlerle mücadele eder,
3 1387070 Tüm bu işlemleri organik tarımın kanunlarına ve yönetmeliklerine göre yürütür
4 1390657 Depolardan pazarlanacak organik ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygular
5 1373578 Hasat sonrası muhafaza edilecek organik ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza, depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanır.
6 1380230 Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlar ve organik ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 2 5 3 2 2 4 4 4 4
2 2 2 3 2 4 3 3 4 5 4 3 5
3 2 3 1 2 3 3 3 5 3 3 3 4
4 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4
5 3 4 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3
6 4 5 5 2 2 4 4 1 2 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek