Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP215 Ekolojik Toprak Mikrobiyolojisi 927003 2 3 0

Dersin Amacı

öğrencilere, toprak canlıları ve bu canlıların tarım ve toprak açısından değerlendirmesi yapılmakta ve toprak kirliliğinin toprak canlıları kullanılarak giderilmesi yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.doç.dr. Ömer Çalışkan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Toprak biyolojisi, 1997. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 1486, Ankara Biyoteknoloji ve mikrobiyal biyoteknoloji ders notları, 2005. Ankara Toprak Biyolojisi., 1995, E.Ü. Zir.Fak.Ders Notları5/6.İzmir. Toprak Mikrobiyolojisi ve Biyokimyası,1995, Atatürk Ü. Zir.fak.yay.180.Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekosistem olarak toprak ve özellikleri, Mikrobiyel ekoloji
2 Toprak organizmaları ve ekosistem yapısı ile ilgileri, Mikrobiyel metabolizma
3 Toprak bakterileri
4 Aktinomisetler, mantarlar, algler, likenler, virüsler
5 Toprak faunası, protozoa, solucanlar, saksı kurtları, eklem bacaklılar, omurgalılar
6 Mikrobiyal interaksiyonlar, rekabet, zıt etkileşim, avcılık, birlikte bulunma, karşılıklı yararlanma
7 Mikrobiyolojik gübreleme ve baklagil tohumlarının aşılanması
8 Enzim özellikleri ve topraktaki işlevleri
9 Toprakta organik madde ayrışması, karbon döngüsü ve mikrobiyel biyokütle
10 Toprakta azot döngüsü ve mikrobiyolojisi Arasınav
11 Toprakta fosfor döngüsü ve mikrobiyolojisi
12 Toprakta kükürt döngüsü ve mikrobiyolojisi
13 Bazı iz elementlerin mikrobiyal dönüşümleri
14 Tarımda kullanılan kimyasal maddelerin edafon üzerine etkileri ve topraktan giderilme yöntemleri (Biyoremidasyon)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1151698 Toprak biyolojik varlığı olmadan tarım toprağı olamayacağını kavrar
2 1165169 toprak biyolojik içeriği hakkında bilgi sahibidir
3 1156223 Toprağı oluşturan temel unsurları bilir
4 1148701 Toprak içinde döngüleri kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 4 4 3 5 1 3 5 4
2 4 2 5 5 2 3 3 5 2 4 3 3
3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 3
4 4 3 4 2 1 3 4 2 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek