Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP217 Organik Tarımda Kontrol ve Sertifikasyon 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Organik tarım ve genel esasları, organik tarım kanunu ve yönetmeliği, sertifikasyon sistemi, organik tarımda proje hazırlama ve yönetim, tarımsal üretim biçiminde değişen kavramlar ve koşullar, pazarlama ve satış ile ilgili kavramlar dersin amacını oluşturmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notlarım, Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Kanunu, Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Usul ve Esasları Kitabı-Tarım Bakanlığı Yayınları-2010

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Organik Tarım Kanunu, organik tarımın esasları ve uygulanmasına ilişkin yönetmelikler; sertifikasyonun temel esasları, süreci, işlemleri; Türkiye’deki sertifikasyon kuruluşları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik tarım kavramı, ilkeleri ve özellikleri Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.pdf
2 Organik tarımın tarihsel gelişimi Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.pdf
3 Organik tarımın avantajları Sertifikasyon -1.ppt
4 Organik ürünlerin Türkiye ve Dünyadaki durumu Sertifikasyon -1.pdf
5 Organik tarımın ilkeleri ve yasal tanımları organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
6 Organik üretim organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.pdf
7 Dünyadaki organik gıda pazarı organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
8 Türkiye'de organik tarım pazar yapısı ve işleyişi organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
9 Organik tarımdaki yasal düzenlemeler organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
10 Ara Sınav
11 Organik tarımda kontrol ve sertifikasyon organik tarımda kontrol ve sertifikasyon kanunu resmi gazete.docx
12 Türkiye'deki sertifikasyon kuruluşları Kontrol Sertifikasyon Yapısı -2.ppt
13 Organik tarım eğitim araştırma olanakları Etiketleme -3.pdf
14 kontrol ve sertifikasyonda denetleme Etiketleme -3.pdf
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473843 Organik tarım kanunu ve yönetmeliklerini bilmek ve organik tarım ve sertifikasyon ile ilgili tanımları kavramak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek