Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP219 Organik Arıcılık ve Tozlaşma 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bir üretim materyali olarak kullanılan bal arısını hem birey hem de koloni düzey inde tanıtarak arıcılığın temelini oluşturmak ve bal arısı kolonilerini yönetme (amanejman) yöntemlerini öğretmek hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet GÜLER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Genç, F., Dodoloğlu, A. 2003; “Arıcılığın Temel Esasları”, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 931, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bal arısı (Apis mellifera L. ) değerli ürünleri ve bitkisel üretime katk ısı nedeniyle yetiştirilen en önemli böcek türüdür. “ Arı Yetiştirme” dersi bal arısını çeşitli yönleri ile tanıtan ve bal arısının çeşitli arıcılık ürünlerinin üretiminde kullanımının yollarının öğretilmesi dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arıcılığın Tanımı, Arıcılığın Tarımsal Üretimde Yeri ve Önemi, Dünya’da Arıcılığın Genel Durumu ve Türkiye’nin Yeri Geçmişten Günümüze Arıcılığın Gelişimi
2 Çeşitli Arı Cins ve Türlerinin Tanımı ve Sınıflandırılması Ekonomik Öneme Sahip Diğer Arı Türleri
3 Bal Arılarında Coğrafi Varyasyon ve Irkların Ayırımı Ekonomik Bal Arısı Ikları
4 Bal Arısı Kolonisi: Koloninin Tanımı ve Bireyler, Gelişme ve Beslenme, Kast ve Cinsiyet Farklılaşması, Koloni Bireylerinin İşlevleri ve Temel Yapısal Farklılıkları, Koloninin Yıllık Yaşam Döngüsü
5 Bal Arısı Anatomi ve Fizyolojisi (Dış Yapı, İç Yapı)
6 Bal Arısı Faaliyet ve Davranışları: Yaşa Bağlı İşbölümü, İletişim; Yavru Besleme, Petek Örme, Savunma, Havalandırma, Yön Belirleme, Yuva Temizliği, Polen ve Toplama ve Depolama, Nektar Toplama ve İşleme, Su Toplama ve Depolama, Propolis Toplama
7 Bal Arısı Genetiği ve Islahı
8 Koloni Yönetimi: Arılıkta Çalışma Koşul ve Kuralları, Arıcılığa Başlama Yolları, Kayıt Tutma Ve Ekipman, Yöre Seçimi, Paket Arı İle Arıcılık
9 Koloni Yönetimi: Erken İlkbahar Bakımı, İlkbahar Bakımı; Besleme, Birleştirme, Ana Arı Yenileme, Oğul Denetimi ve Önleme Yolları
10 Arasınav
11 Koloni Yönetimi: Yaz Bakımı; Bal Akımı ve Ballık İlave Etme Yöntemleri, Bal Hasadı
12 Koloni Yönetimi: Sonbahar Bakımı ve Kışlatma
13 Koloni Yönetimi: Koloni Bölme, Yağmacılığı Önleme, Kolonilere Su Sağlama, Petek Yenileme, Ana Arı Bankalama, Şaşırmayı Önleme, Nakliye
14 Ana Arı ve Erkek Arı Yetiştirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187581 Arıcılık ve bal üretimi tekniklerini öğrenir.
2 1166336 Tohumluk üretiminde arıların tozlaşmaya olan katkısını bilir.
3 1167220 Arı popülasyonlarının idaresi
4 1186018 Tarımsal üretim ve pazarlamada sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karar verir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 3 3
2 2 4 2 1 3 2 4 2 2 4 2 2
3 2 5 2 1 4 3 5 4 3 5 1 3
4 3 5 3 3 3 4 5 5 4 5 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek