Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP210 Organik Tarımda Zararlılar 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Organik tarımda bitki korumanın önemini kavrayabilme,Ekonomik zarar eşiğinin önemini kavrayabilme,Bitkilerde zarar yapan zararlılar arasındaki farklılıkları kavrayabilme,Bitki zararlılarının zarar şekillerini kavrayabilme,Bitki zararlılarının teşhisini yapabilme ,Bitki zararlılarının koleksiyonunu yapabilme,Bitki zararlılarından korunma önlemlerini alabilme ,Bitki zararlıları ile mücadelenin öneminin farkında olma,Yabancı ot ve böcek koleksiyonu yapmaya istekli olma,Kimyasal mücadele dışındaki diğer mücadele yöntemlerinin öneminin farkında olma amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Eda BUDAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Karsavuran,Y., 1994. Entomoloji, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü,Ders notu, Bornova, 2. Kaygısız, H., 2002.Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler, Hasad yayıncılık. 3. Zengin, M., 2007.Organik Tarım, Hasad Yayıncılık. 4. Anonim, 2002. Organik Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, İzmir İl Müdürlüğü. Önerilen Kaynaklar Anonim,2002. Bitki koruma el kitabı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü Yayınları, No: 352, İzmir. Ders Araçları: Kültür bitkileri zararlıları, organik tarımda zararlı yönetimi ve organik insektisitler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik tarımda bitki korumanın önemini kavrayabilme,Ekonomik zarar eşiğinin önemini kavrayabilme,Bitkilerde zarar yapan zararlılar arasındaki farklılıkları kavrayabilme,Bitki zararlılarının zarar şekillerini kavrayabilme,Bitki zararlılarının teşhisini yapabilme ,Bitki zararlılarının koleksiyonunu yapabilme,Bitki zararlılarından korunma önlemlerini alabilme ,Yabancı ot ve böcek koleksiyonu yapmaya istekli olma,Kimyasal mücadele dışındaki diğer mücadele yöntemlerinin öneminin farkında olma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 6 10 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 I. Tanışma-Dersin İçeriği ve İşlenişi (uygulama şekli ve yerleri hakkında bilgi) entomoloji_01.pdf
entomoloji_02.pdf
2 II. Temel Kavramlar III. Bitkilerde zararlı ve yararlı kavramı ve tanımı. IV.Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Ana Kategoriler entomoloji_02.pdf
3 V. Organik Tarım ve Bitki Koruma entomoloji_03.pdf
4 VI. Zararlılar 1.Nematodlar 2.Halkalı Solucanlar 3.Yumuşakçalar 4.Omurgalılar entomoloji_04.pdf
5 5.Eklem Bacaklılar *Kırmızı Örümcekler *Böcekler •Böceklerin Genel Özellikleri •Böceklerin Zarar Şekilleri •Böceklerin Yararları entomoloji_05.pdf
6 •Böceklerin Morfolojisi •Böceklerin Sınıflandırılması •Böceklerin Anatomisi •Böceklerde Başkalaşım entomoloji_06.pdf
7 * Elma Zararlıları * Kiraz Zararlıları entomoloji_07.pdf
8 * Armut Zararlıları * Şeftali Zararlıları entomoloji_08.pdf
9 * Zeytin Zararlıları entomoloji_09.pdf
10 Arasınav
11 * Turunçgil Zararlıları * Bağ Zararlıları entomoloji_10.pdf
12 *Sebzelerde Görülen Zararlılar *Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Görülen Zararlılar entomoloji_10.pdf
13 *Endüstri Bitkilerinde Görülen Zararlılar (Pamuk vs. ) *Mısırda Görülen Zararlılar entomoloji_11.pdf
14 Organik pestisitler, uygulama zamanı, uygulama şekilleri. Piyasada ruhsatlı organik insektisitler. entomoloji_11.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1189634 farklı ekosistemlerdeki zararlıların zarar şekillerini ve bunların kontrolünü tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 4 2 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek