Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP218 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Muhammet Koçak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 29 29
5 Derse Katılım 13 2 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik ile ilgili kavramlar, Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi, Girişimcilik Çeşitleri.
2 Girişimcilik Özellikleri, Bir Girişimcilik Testi Uygulaması, Yaratıcılık ve İş fikri Geliştirme.
3 İş Planı Kavramı ve İş Planı Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Konular.
4 İş Planı Kavramı ve Ögeleri.
5 İş Planı Bölümleri: Pazar Araştırması ve Pazarlama Planı.
6 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Pazarlama Planı Hazırlama.
7 İş Planı Bölümleri: Üretim Planı.
8 İş Planı Bölümleri: Yönetim Planı.
9 Vize Sınavı
10 sınav
11 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Yönetim Planı Hazırlama.
12 İş Planı Bölümleri: Finansal Plan.
13 İş Planı Bölümleri: Örnek Bir Finansal Plan Hazırlama.
14 İş Planının Yazılması ve Sunumunda Dikkat Edilecek Konular.
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280587 Girişimcilikle ilgili temel kavramlara hakim olunacaktır.
2 1280588 Buluş, marka ve tasarımların korunmasının önemini kavrayacaktır.
3 1280589 İşletme kuruluşu ile ilgili aşamaları öğrenecektir.
4 1280590 İş planı hazırlama konusunda tecrübe kazanacaktır.
5 1280591 Yapılabilirlik çalışması gerçekleştirebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2
2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1
3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2
4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek