Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP212 Mesleki Deontoloji 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Tarım etiği bir meslek etiği olarak genel etik normları ve daha çok meslek ilkelerinden oluşmaktadır. Ziraat Mühendislerinin iş hayatında ne yapmaları veya ne yapmamaları gereğine yönelik ilkeler ve normlar üzerinde durularak, öğrenciler üzerinde meslekle ilgili etik sorunlar üzerinde durulacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anonim, (1982). Türk Ziraat Tarihine Bakış, 1. İstanbul: Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını. Anonim, (2001). Ethical Issues in Food And Agriculture, FAO Ethics Series, Rome. Duran, (1991). Türkiye Tarım Tarihi (1870-1914), Malatya: Kırkambar Yayınları. Eriş, A. (2002). Tarım Deontolojisi, Bursa: Uludağ Üniv. Ziraat Fak. Ders Notları. Özçelik, A. (2005). Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Ankara: Ankara.Üniv. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları. Rittler, K. (1962). Dünya Ziraat Tarihi (Çeviren:Kazım Köylü), Ankara: Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları. Zimdahl, R. L. (2000). “Teaching Agricultural Ethics”, Jorunal of Agricultural And Envlironmental Ethics, Kulwer Academic Publisher, Netherlands.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tarım tarihi, sanayi devriminin tarıma etkileri, Atatürk ve tarım, Ziraat mühendisinin tanımı ve mesleki örgütler, etik kavramı, gıda güvenliği ve güvenilirliliği, tarımda bilimsel araştırma etiği, genel değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarım Tarihine Giriş
2 Topraktan Yararlanma Şekillerinin Geçirdiği Aşamala
3 Eski Uygarlıklarda Tarım, Yakın Tarihimizde Tarım
4 Sanayi Devriminin Tarıma Etkileri
5 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi ve Türkiye Tarımına Etkileri
6 Atatürk ve Tarım, Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Tarım Sektörü
7 Deontoloji. Ziraat Mühendisliğinin Tanımı, Kapsamı ve İlgili Mevzuat, Ziraat Mühendislerinin Mesleki Örgütleri
8 Etik Kavramı, Etiğin Sınıflandırılması ve Etik Kuramları, Tarım Etiği
9 Sürdürülebilir Tarım ve Girdi Kullanımı, Toprak ve Su Kirliliği
10 Ara Sınav
11 Gıda Güvenliği ve Güvenirliliği,
12 Tarım Çalışanlarının Durumu
13 Tarımda Bilimsel Araştırma Etiği
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280606 Mesleki etik davranışlarına sahip olur.
2 1280607 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65452 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 65453 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 65454 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 65443 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 65444 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 65445 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 65446 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 65447 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 65448 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 65449 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 65450 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 65451 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 5 3 4 4 4 2 5 4 4
2 3 3 2 3 5 4 2 5 4 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek