Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP214 Tarım ve Çevre 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Ekolojiye yaklaşımlar ve bilimsel metot, geri besleme mekanizmaları ve sistem kavramı, evrim ve ekoloji, ekosistemlerin yapısı ve fonksiyonları, besin zinciri ve besin ağları, besin piramidi, popülasyonlar ve komüniteler, niş yaklaşımı, canlı sistemlerde enerji ve kimyasal madde akışı, ekosistemlerde enerji bütçesi ve verimlilik, doğal denge ve ekolojinin prensipleri, popülasyon ekolojisi gibi konuları öğretir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Ekolojik tanım ve kavramlar 2- Birey Ekolojisi 3- İklim Faktörleri- Işık 4- İklim Faktörleri-Sıcaklık 5- İklim Faktörleri-Su 6- İklim Faktörleri-Rüzgar ve Atmosfer 7- Toprak Faktörü 8- Canlı Faktörler 9- Ara Sınav 10- İnsan-Coğrafik faktörler ve Yangın Faktörleri 11- Ekosistem ekolojisi 12- Ekolojik döngüler 13- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri 14- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1- Ekolojik tanım ve kavramlar tarimvecevreiliskileri.ppt
2 2- Birey Ekolojisi tarimvecevreiliskileri.ppt
3 3- İklim Faktörleri- Işık tarimvecevreiliskileri.ppt
4 4- İklim Faktörleri-Sıcaklık tarimvecevreiliskileri.ppt
5 5- İklim Faktörleri-Su tarimvecevreiliskileri.ppt
6 6- İklim Faktörleri-Rüzgar ve Atmosfer erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
7 7- Toprak Faktörü erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
8 8- Canlı Faktörler erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
9 9- Ara Sınav
10 10- İnsan-Coğrafik faktörler ve Yangın Faktörleri erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
11 11- Ekosistem ekolojisi erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
12 12- Ekolojik döngüler erozyon_kontrolu_daire_baskanligi (3).ppt
13 13- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri tarimvecevreiliskileri.ppt
14 14- Ülkemizin Tarım Bölgeleri ve Ekolojileri tarimvecevreiliskileri.ppt
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473106 Ekolojik tanımları kavrama ve ekolojik faktörler arasındaki ilişkileri kurma yeteneğini geliştirme
2 1473107 Tarımsal faaliyetler ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğini geliştirme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek