Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
7 Laboratuvar 13 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 1 2 2
7 Laboratuvar 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tahılların tanımı, tarihçesi, önemi, sınıflandırılması
2 Tahılların morfolojik özellikleri ve gelişme dönemleri
3 Buğdayın taksonomisi ve agronomisi
4 Arpanın taksonomisi ve agronomisi
5 Yulafın taksonomisi ve agronomisi
6 Çavdar ve Tritikalenin taksonomisi ve agronomisi
7 Çeltiğinin taksonomisi ve agronomisi
8 Mısırın taksonomisi ve agronomisi
9 Baklagiller familyasında yer alan fasulye, nohut, mercimek, bezelye, bakla ve börülcenin beslenmedeki yerleri ve insan sağlığı açısından önemi
10 Arasınav
11 Fasulye, börülce, bakla, bezelye, nohut, mercimek bitkilerinin morfolojik özellikleri (kök, gövde, yaprak, çiçek, bakla, tohum) tanınması
12 Fasulye ve Börülcenin taksonomisi ve agronomisi
13 Mercimek ve Nohutun taksonomisi ve agronomisi
14 Bezelye ve Baklanın taksonomisi ve agronomisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1520460 Dünyada ve ülkemizde tahılların ekim alanı, üretim ve verim değerlerinin verilmesi ve Tahıllar içersinde serin iklim tahıllarına ayrılan pay ile serin iklim tahıl cinslerin ekonomik önemi hakkında bilgi öğrenir.
2 1520461 Buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikalenin ekonomik önemi, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim,, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama) öğrenir.
3 1520462 Sıcak iklim tahıllarının dünya ve ülke tarımındaki yeri ve önemini öğrenir.
4 1520463 Çeltik ve mısırın kökeni, sınıflandırılması ve botanik özellikleri ile tarımını (iklim ve toprak istekleri, toprak işleme, ekim,, sulama, yabancı ot kontrolü, hastalık ve zararlılarla mücadele, hasat, harman ve depolama) öğrenir.
5 1520464 Fasulye, Nohut, Mercimek, Bezelye, Bakla ve Börülcenin morfolojik özellikleri, ekolojik istekleri, yetişme teknikleri, hastalık ve zararlıları ile ıslahını öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 1 1 1 2 2 4 2
2 3 2 2 3 4 2 4 3 4 2 4 2
3 1 1 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2
4 5 2 5 5 4 4 5 4 5 5 5 2
5 5 3 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek