Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB101 Genel Kimya 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimyada yer alan temel kavramları vermek, atomu oluşturan elektron prton nötron hakkında bilgilendirmek, peryodik sistem ve onu oluşturan elementler hakkında bilgi vermek,kimyasal bağlar ve hibritleşmeyi yapı ve reaktivite açısından anlatmak reaksiyonları sistematik olarak incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Petrucci, R.H. Harwood, W.S. 1997. General Chemistry. Pretice-Hall International Inc.2. Mortimer C. E., 1997. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi., Cilt I ve II.3. Ender Erdik ve Yüksel Sarıkaya,1986. Temel Üniversite Kimyası.4. Atkins and Jones,1998. Temel Kimya.5.Sabri apaydın ve Abdullah Şimşek,2008.Genel Kimya ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kimyasal temel kavramları atomu oluşturan elektron prton nötron peryodik sistem ve onu oluşturan elementler kimyasal bağlar ve hibritleşme reaksiyonlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 16 2 32
8 Rehberli Problem Çözümü 16 2 32
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birimler birim dönüşümleri 1.Ders.docx
2 Hacim, yoğunluk tanımlamaları ve hesaplamalar 2.ders.docx
3 Hacim, yoğunluk tanımlamaları ve hesaplamalar 3.ders.docx
4 Madde kavramı 4.ders.docx
5 Çözelti, karışım, element kavramları 5.ders.docx
6 Çözelti, karışım, element kavramları 6.ders.docx
7 Periyodik tablo ve sistemi 7.ders.docx
8 Periyodik tablo ve sistemi 8.ders.pdf
9 asitler 9. ders.pdf
10 gazlar 10.ders.pdf
11 bazlar 11.ders.pdf
12 günlük yaşamda kimya 12.ders.pdf
13 Çözünürlüğü etkileyen faktörler 13.ders.pdf
14 Çözelti hazırlamaya ilişkin soru çözümleri 14.ders.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278664 Kimyasal maddelerin durumları ile ilgili temel kavram ve prensipleri kavrayabilmek
2 1278665 Kimyasal tepkimelere yönelik problemleri çözebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 2 3 4 3 3 1 2
2 1 3 4 5 5 4 2 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek