Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB105 Bitki Ekolojisi 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Ekolojinin tanımı, gelişimi ve kapsamı, ekosistem ve unsurları, bitki ekolojisinin tanımlanması, bitkilerin çevre ile olan ilişkileri, bitkiler arası rekabet, bitki gelişimi için gerekli ekolojik koşullar, sıcaklık, ışık, nem, atmosfer, rüzgar, su ve etkileri, toprak faktörleri, biyolojik faktörler ve bitkilerle etkileşimleri, çevre kirliliği konularında öğrencilere bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tuba TOPRAK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Eser, D. 2004. Tarımsal ekoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları, no:1473.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ekolojik kavram ve döngüleri kavramak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımın ekolojik ve tarihsel gelişimi Türkiyede Organik Tarım ve Sorunlar [#40573]-34126.pdf
2 Bitki ve hayvan kültür formlarının ortaya çıkışı Tarımsal Ekoloji.pdf
3 Tarım ve çevre faktörleri/ışık BİY 422 BİTKİ EKOLOJİSİ 2.ppt
4 Fotosentez ve solunum sistemleri Tarımsal Ekoloji.pdf
5 Fotoperiyod,fotoperiyodizm, fotoperiyodik etki ve fototropizm Tarımsal Ekoloji.pdf
6 Tarım ve çevre faktörleri/sıcaklık BİY 422 BİTKİ EKOLOJİSİ 1.ppt
7 Sıcaklık değişimine etkide bulunan faktörler BİY 422 BİTKİ EKOLOJİSİ 1.ppt
8 Sıcaklığın bitki gelişimi üzerine etkileri BİY 422 BİTKİ EKOLOJİSİ 1.ppt
9 Hava ve hava hareketleri Tarımsal Ekoloji.pdf
10 ARASINAV
11 Yağış, yağış ve verim arasındaki ilişkiler Tarımsal Ekoloji.pdf
12 İklim ve tarım Tarımsal Ekoloji.pdf
13 Tarım ve toprak faktörleri Tarımsal Ekoloji.pdf
14 Toprak verimliliği ve toprak mikroorganizmaları Tarımsal Ekoloji.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1371847 Temel ekolojik kavramalarını açıklar
2 1358998 Ekosistemlerin genel yapısını ve ekosistem içerisindeki ilişkileri yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2
2 3 3 2 4 5 4 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek