Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB102 Farmasötik Botanik II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Çiçekli bitkileri oluşturan botanik taksonların genel bitkisel özelliklerini tanıtmak, her bir taksondaki önemli tıbbi bitkilerin kimyasal içerikleri, verdiği droglar ve farmakolojik özellikleri hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Çırak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tanker, N., Koyuncu, M., Coşkun, M. 2007. Farmasötik Botanik. Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ders Kitabı No:93, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spermatophyta bölümünün genel özellikleri Gymnospermae alt bölümünün genel özellikleri ve taksonomisi Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) Angiospermae alt bölümünün genel özellikleri ve taksonomisi Tek ve çift çenekliler alt-alt bölümlerinin genel özellikleri ve taksonomisi Tek çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar vize sınavı Tek çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam)

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 24 48
2 Final Sınavı 2 24 48
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spermatophyta bölümünün genel özellikleri S1.pdf
2 Gymnospermae alt bölümünün genel özellikleri ve taksonomisi S1.pdf
3 Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar S1.pdf
4 Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) S2.pdf
5 Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) S2.pdf
6 Gymnospermae alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) S2.pdf
7 Angiospermae alt bölümünün genel özellikleri ve taksonomisi S3.pdf
8 Tek ve çift çenekliler alt-alt bölümlerinin genel özellikleri ve taksonomisi S3.pdf
9 Tek çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar S3.pdf
10 vize sınavı
11 Tek çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) S4.pdf
12 Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar S4.pdf
13 Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) S4.pdf
14 Çift çenekliler alt-alt bölümündeki önemli takım ve familyalar (devam) PTERIDOPHYTA.ppt
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166173 Çiçekli bitkileri oluşturan botanik taksonların genel bitkisel özelliklerini tanımak, her bir taksondaki önemli tıbbi bitkilerin kimyasal içerikleri, verdiği droglar ve farmakolojik özellikleri hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 2 3 1 3 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek