Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB202 Standardizasyon, Muhafaza ve Ambalajlama 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Tıbbi aromatik bitki ürünlerinin önemi ve bu ürünlerin standartları hakkında bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dursun Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anonymus, Türk standartlar enstitülerinin 2012 yılında yayınlanmış standartları. AKGÜL, A., 1993. Baharat Bilimi ve Teknolojisi. Ankara, 451 s. KEVSEROĞLU, K.,2013. Tıbbi aromatik bitkilerde standardizasyon, muhafaza, ambalajlama ve pazarlama tekniği ile mevzuatı. OMÜ Bafra Meslek Yüksekokulu. Yayınlanmamış ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardizasyonun tanımı ve önemi.
2 Standardizasyonun faydaları.
3 Ambalajlama ve paketlemenin standardizasyondaki önemi.
4 Ambalajlama ve depolama.
5 Tıbbi aromatik bitkilerde hasat öncesi ve sonrası önemli kayıplar.
6 Tıbbi aromatik bitkilerde hasat öncesi ve sonrası önemli kayıplar.
7 Tıbbi aromatik bitkilerde hasat öncesi ve sonrası önemli kayıplar.
8 Standardizasyon ve kalite ilişkisi.
9 Standardizasyon ve kalite ilişkisi.
10 vize sınavı
11 Önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin standardı (defne ve çemen).
12 Önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin standardı (çörekotu ve kekik).
13 Önemli tıbbi ve aromatik bitkilerin standardı (rezene ve adaçayı).
14 Bitkisel yağların standardizasyonu.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173091 Standardizasyonun tanımı ve önemi kavramak; Dünya ve Türk standartları hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek