Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB204 Tıbbi Bitkiler Hastalıkları ve Zararlıları 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı,tıbbi aromatik bitkilerindeki hastalık ve zararlıların teşhisi ve uygun mücadele yöntemlerinin belirlenmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Gökhan AYDINLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

itki Koruma (Prof. Dr. Osman Ecevit, Prof. Dr. Celal Tuncer, Doç. Dr. Gürsel Karaca, OMÜ Ziraat Fakültesi Yayınları, 2008) Zirai Mücadele Teknik Talimatları (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara, 2008)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, tıbbi aromatik bitkilerde görülen hastalık etmenlerinin belirtileri, biyolojileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler, süs bitkilerinde bulunan zararlıların tanımlanması, zarar şekli ve mücadele yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitki Korumanın önemi 1. hafta.pdf
2 Bitki hastalıklarında karşılaşılan belirti tiplerinin ve bu belirtilerle ilgili kullanılan terimlerin tanıtılması 2. hafta.pdf
3 Abiyotik hastalık sebepleri 3. hafta.pdf
4 Fungusların genel özellikleri 4. hafta.pdf
5 Bakteri ve virüslerin genel özellikleri 5. hafta.pdf
6 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli hastalıklar 6-8. hafta.pdf
7 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli hastalıklar 6-8. hafta.pdf
8 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli hastalıklar 6-8. hafta.pdf
9 Arasınav
10 Tarımsal açıdan önemli başlıca hayvan grupları hakkında bilgi 10-11. hafta.pdf
11 Böcekler hakkında genel bilgi 10-11. hafta.pdf
12 Tıbbi ve aromatik bitkilerde zarar yapan önemli böcekler 12-14. hafta.pdf
13 Tıbbi ve aromatik bitkilerde zarar yapan önemli böcekler 12-14. hafta.pdf
14 Tıbbi ve aromatik bitkilerde zarar yapan önemli böcekler 12-14. hafta.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172435 Bitki korumanın genel önemi bilir
2 1174144 Hastalık etmenleri arasındaki farklılıkları bilir
3 1148951 Tıbbi ve aromatik bitkilerde sorun olan hastalıkları ve mücadelesini bilir
4 1152256 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki zararlıları bilir
5 1152967 Bitki zararlıları ile mücadelenin önemini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 3 3 3 2 4 3 1 3
2 1 4 2 1 5 2 3 3 2 1
3 1 4 2 1 4 2 3 3 2 1
4 1 4 2 1 5 2 3 3 2 1
5 1 4 2 1 4 2 3 3 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek